Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Chọn năm sinh con vợ chồng tuổi Tân Dậu trong năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Tân Dậu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Tân Dậu:

 • Sinh năm : 1981 – Tân Dậu
 • Mệnh ngũ hành: Thạch Lựu Mộc- Mạng Mộc

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Tự Hình với 2017 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Lục Hại với 2018 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu)

Xem thêm thông tin về nữ tuổi 1982 Tân Dậu:

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2019  BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Lục Phá với 2020 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2020 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này.

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Tam Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu)

 • Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1981 Tứ Tuyệt với 2022 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1981 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này.

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Tân Dậu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Tân Dậu nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

Xem thêm thông tin về nam tuổi 1982 Tân Dậu:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Tra tuổi hợp sinh con vợ chồng tuổi Nhâm Tuất trong năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Nhâm Tuất sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin: Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất:

 • Sinh năm : 1982 – Nhâm Tuất
 • Mệnh ngũ hành: Đại Hải Thủy – Mạng Thủy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Phá với Đinh của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Lục Hại với 2017 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 4 /20

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này.

 • Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 16 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2018  TỐT, hai bạn nên cân nhắc sinh con vào năm này.

→ Hướng hợp tuổi Nhâm Tuất 1982, Hướng nhà, hướng ngồi làm việc 1982 là hướng nào, giúp kích vận mệnh, công danh sự nghiệp thành công trong năm 2018.

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2019 TỐT , hai bạn nên cân nhắc sinh con vào năm này.

 • Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Lục Hình với 2021 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

→ Xem Tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2018 cho nam 1982: xem tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe trong năm 2018 của nam Nhâm Tuất có gì biến động

 • Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1982 Tam Hợp với 2022 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 18 /20

→ Vợ chồng tuổi 1982 sinh con năm 2022 RẤT TỐT , hai bạn nên sinh con năm này.

 

 

 

→ Xem Tử vi năm 2018 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng – hạn tuổi 1982 : xem tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe trong năm 2018 của nữ Nhâm Tuất có gì biến động

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Nhâm Tuất sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Nhâm Tuất nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

Xem thêm:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ 2017 đến 2022, vợ chồng tuổi Quý Hợi sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Quý Hợi sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin: Bố mẹ tuổi Quý Hợi:

 • Sinh năm : 1983 – Quý Hợi
 • Mệnh ngũ hành: Đại Hải Thủy – Mạng Thủy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Xung với Đinh của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Bình Hòa với 2017 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này.

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Phá với Mậu của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2018  BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Tự Hình với 2019 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2019  BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu)

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Tứ Đức Hợp với 2021 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2021 KHÔNG TỐT, hai bạn nên cân nhắc năm này.

 • Bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1983 Lục Phá với 2022 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1983 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Quý Hợi sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Quý Hợi sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Quý Hợi nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

XEM THÊM:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Trong 5 năm tới, bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm nào tốt nhất?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Giáp Tý sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tinBố mẹ tuổi Giáp Tý:

 • Sinh năm : 1984 – Giáp Tý
 • Mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim – Mạng Kim

Tổng quan về tuổi Giáp Tý

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Lục Phá với 2017 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT, hai bạn nên cân nhắc không nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Phá với Mậu của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2018 KHÔNG TỐT, hai bạn nên cân nhắc không nên sinh con năm này.

 

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1984: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Hợp với Kỷ của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Lục Hình với 2019 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 4 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT, hai bạn nên cân nhắc không nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Xung với Canh của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu) , hai bạn nên cân nhắc năm này

→ Xem bố/mẹ tuổi Giáp Tý hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Giáp Tý hợp với tuổi nào

           – Nữ Giáp Tý với tuổi nào

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Lục Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 18 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2021 RẤT TỐT , hai bạn nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1984 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1984 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Giáp Tý sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Giáp Tý sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Giáp Tý nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Giáp Tý trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Giáp Tý nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Giáp Tý nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI GIÁP TÝ nếu bạn có ý định xăm hình.
Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 vợ chồng tuổi Ất Sửu sinh con năm nào hợp

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Ất Sửu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin: Bố mẹ tuổi Ất Sửu:

 • Sinh năm : 1985 – Ất Sửu
 • Mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim – Mạng KIM

Tổng quan về tuổi Ất Sửu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu)  , hai bạn có thể năm này.

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Lục Hình với 2018 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2018 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này. 

 

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1985: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Phá với Kỷ của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Tứ Đức Hợp với 2019 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 2 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc năm này.

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Hợp với Canh của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Lục Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

→ Xem bố/mẹ tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào

           – Nữ tuổi Ất Sửu với tuổi nào

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Xung với Tân của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1985 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1985 sinh con năm 2022  BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Ất Sửu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Ất Sửu sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Ất Sửu nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

 

XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Ất Sửu trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Ất Sửu nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Ất Sửu nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI ẤT SỬU nếu bạn có ý định xăm hình.
Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ 2018 đến 2022, vợ chồng tuổi Bính Dần sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Bính Dần sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Bính Dần:

 • Sinh năm : 1986 – Bính Dần
 • Mệnh ngũ hành: Lư Trung Hỏa – Mạng HỎA

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Bình Hòa với Hỏa của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Tứ Tuyệt với 2017 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2017  KHÔNG TỐT, hai bạn nên cân nhắc không nên sinh năm này.

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Tam Hợp với 2018 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2018 là TỐT NHẤT , hai bạn nên cân nhắc sinh con năm này.

 

 

⇒ Mẹ tuổi Bính Dần đường con cái, hôn nhân cũng như sự nghiệp  trong năm 2018 có gì biến động thì xem ngay tại Xem vận hạn tử vi năm 2018 tuổi Bính Dần (1986) nữ mạng

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Lục Phá với 2019 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2020 TỐT , hai bạn nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Phá với Tân của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

→ Bố tuổi Bính Dần cần quan tâm điều gì trong năm 2018? Xem chi tiết và chính xác nhất tại:

 • Bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Xung với Nhâm của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1986 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1986 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc không nên sinh năm này.

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Bính Dần sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Bính Dần sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Bính Dần nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

 

XEM THÊM:

tuổi Bính Dần (1986) hợp với tuổi nào

nam sinh năm 1986 lấy vợ tuổi nào thì hợp

xem tuổi lấy chồng nữ 1986

xem năm sinh con hợp tuổi 1986

tuổi 1986 nên xăm hình gì

tổng quan người sinh năm 1986

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Trong 5 năm tới, Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm nào đẹp nhất?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Đinh Mão sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Đinh Mão:

 • Sinh năm : 1987 – Đinh Mão
 • Mệnh ngũ hành:Lư Trung Hỏa – Mạng HỎA

Tổng quan về tuổi Đinh Mão

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

⇒ Ngoài chuyện xem tuổi sinh con, nếu muốn xem tình duyên, sự nghiệp cũng như biến động trong 12 tháng năm 2018 của tuổi Ất Sửu nam mạng, nữ mạng vui lòng mời bạn chuyển hướng về:

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Bình Hòa với Hỏa của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Lục Hợp với 2018 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2018 là CỰC TÔT , hai bạn nên cân nhắc sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2019 CỰC TỐT , hai bạn nên cân nhắc sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2020  BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1987: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2021  TỐT, hai bạn nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Hỏa Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Phá với Nhâm của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1987 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1987 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT , hai bạn nên cân nhắc không nên sinh con năm này.

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Đinh Mão sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Đinh Mão sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Đinh Mão nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

 

XEM THÊM:

 • Xem bố/mẹ tuổi Đinh Mão hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Đinh Mão hợp với tuổi nào

           – Nữ tuổi Đinh Mão với tuổi nào

 • Để biết vận hạn tuổi Đinh Mão trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Đinh Mão nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI ĐINH MÃO nếu bạn có ý định xăm hình.
Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Trong 5 năm tới, Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm nào đẹp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Mậu Thìn sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Mậu Thìn:

 • Sinh năm : 1988 – Mậu Thìn
 • Mệnh ngũ hành: Đại Lâm Mộc – Mạng MỘC

Tổng quan về tuổi Mậu Thìn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

—————o0o—————

TIN HOT:

 

—————o0o—————

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Lục Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2017  RẤT TỐT, hai bạn nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Lục Xung với 2018 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 

 

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1998: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Bố mẹ mạng Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Lục Phá với 2021 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2021 KHÔNG TỐT , hai bạn không nên sinh con năm này.

 • Bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1988 Tứ Đức Hợp với 2022 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1988 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT , hai bạn không nên sinh con năm này.

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Mậu Thìn sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Mậu Thìn sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Mậu Thìn nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

 XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Mậu Thìn trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Mậu Thìn nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI MẬU THÌN nếu bạn có ý định xăm hình.

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào tốt?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin: Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ:

 • Sinh năm : 1989 – Kỷ Tỵ
 • Mệnh ngũ hành: Đại Lâm Mộc – Mạng MỘC

→  Tổng quan về tuổi Kỷ Tỵ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa, tức mạng Hỏa

Sinh con năm 2018 – Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2019 – Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc, tức mạng Mộc

Sinh con năm 2020 – Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2021 – Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ, tức mạng Thổ

Sinh con năm 2022 – Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim, tức mạng Kim

Sau đây là phân tích chi tiết:

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2017  RẤT TỐT, hai bạn nên sinh con năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

 

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1989: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Bình Hòa với Mộc của con Tạm được 4 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Lục Xung với 2019 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

———–o0o——–

Xem bói tuổi vợ chồng bạn, theo tử vi thì bạn với chồng có hợp nhau không, hợp khắc và cách hóa giải. Mời xem tại:

⇓⇓⇓⇓

=> XEM BÓI TUỔI VỢ CHỒNG

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Tứ Tuyệt với 2020 của con Không tốt 0/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2020  KHÔNG TỐT.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Tam Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA ( không tốt không xấu).

→ Xem bố/mẹ tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào

           – Nữ Mậu Kỷ Tỵ với tuổi nào

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Bố mẹ mạng Mộc Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (nếu hợp sẽ đạt 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1989 Lục Hình với 2022 của con Trung bình 2/20 (nếu hợp sẽ đạt 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1989 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT , hai bạn không nên sinh con năm này.

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Kỷ Tỵ nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.

 

XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI KỶ TỴ nếu bạn có ý định xăm hình.

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Năm 2017, 2018, 2019, 2020 bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm nào tốt?

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vợ chồng tuổi Giáp Dần sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm nào tốt? Giúp ra đình trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Giáp Dần:

 • Sinh năm : 1974 – Giáp Dần
 • Mệnh ngũ hành:Đại Khê Thủy –  Mạng Thủy

Sinh con năm 2017 – năm Đinh Dậu – Mệnh ngũ hành: Sơn hạ Hỏa ( Lửa chân núi)

Sinh con năm 2018 – năm Mậu Tuất – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Sinh con năm 2019 – năm Kỷ Hợi – Mệnh ngũ hành: Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Sinh con năm 2020 – năm Canh Tí – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)

Sinh con năm 2021 – năm Tân Sửu – Mệnh ngũ hành: Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)

Sinh con năm 2022 – năm Nhâm Dần – Mệnh ngũ hành: Bạch Kim (Bạch kim)

Sau đây là phân tích chi tiết:

 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2017 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Khắc với Hỏa của con (2017- thuộc mệnh Hỏa) Trung bình 2 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Bính của con Tốt 6/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 2/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 10 /20
 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2018 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Tứ Tuyệt với 2018 của con Không tốt 0/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 8 /20

 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2019 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Phá với Mậu của con Không tốt 0/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 6/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 14 /20

⇒ Bố tuổi Giáp Dần đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển, tuổi nào hợp làm ăn với tuổi Giáp Dần? Xem chi tiết và chính xác nhất tại:

 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2020 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Hợp với Kỷ của con Không tốt 0/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Lục Phá với 2020 của con Không tốt 0/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 8 /20

 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2021 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Xung với Canh của con Trung bình 2/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 8 /20
 • Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm 2022 Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Ba mẹ sinh năm Giáp Dần thuộc mệnh Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (cao nhất 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (cao nhất 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1974 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (cao nhất 6/20)
Tổng điểm 10 /20

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Giáp Dần sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Giáp Dần sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Giáp Dần nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp.