Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Tân Tỵ:

 • Sinh năm : 2001 – Tân Tỵ
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Kim

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 2001 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Mậu của con Tốt Tân Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 2001 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ có thể sinh con trong năm này.

→ Mẹ tuổi Giáp Dần đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Xem vận hạn tử vi tuổi Tân Tỵ (2001) năm 2018 nữ mạng tốt hay xấu?

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Tân Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 2001 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Tân Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Lục Xung với 2019 của con Trung bình 2001 Lục Xung với 2019 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Canh của con Tạm được Tân Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Tứ Tuyệt với 2020 của con Không tốt 2001 Tứ Tuyệt với 2020 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Bình Hòa với Tân của con Tạm được Tân Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Tam Hợp với 2021 của con Tốt 2001 Tam Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 18 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2021 TỐT – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ sinh con trong năm này

 

 1. Bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Tân Tương Sinh với Nhâm của con Tốt Tân Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2001 Lục Hình với 2022 của con Trung bình 2001 Lục Hình với 2022 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2001 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Tân Tỵ có thể sinh con trong năm này.

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi

Tân Tỵ sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Tân Tỵ nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

 

 

 

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Canh Thìn sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Canh Thìn:

 • Sinh năm : 2000 – Canh Thìn
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Kim

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 2000 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Mậu của con Tốt Canh Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Xung với 2018 của con Trung bình 2000 Lục Xung với 2018 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

→ Mẹ tuổi Canh Thìn đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Tra vận hạn tử vi tuổi Canh Thìn 2000 năm 2018 nữ mạng

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Canh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Hợp với 2017 của con Tốt 2000 Lục Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Canh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 2000 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Canh của con Tạm được Canh Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 2000 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 18 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2020 TỐT – Vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con trong năm này

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Tân của con Tạm được Canh Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Phá với 2021 của con Không tốt 2000 Lục Phá với 2021 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

→ Bố tuổi Canh Thìn đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển? Xem chi tiết và chính xác nhất tại: Xem tử vi tuổi Canh Thìn nam 2000 năm 2018

 1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Nhâm của con Tốt Canh Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Tứ Đức Hợp với 2022 của con Không tốt 2000 Tứ Đức Hợp với 2022 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Canh Thìn nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Kỷ Mão:

 • Sinh năm : 1999 – Kỷ Mão
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thổ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1999 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Mậu của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Hợp với 2018 của con Tốt 1999 Lục Hợp với 2018 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Đinh của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 1999 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2017 TỐT – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con trong năm này

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 1999 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Canh của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 1999 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Tân của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 1999 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1999 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2022 TỐT – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con trong năm này

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Kỷ Mão nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Mậu Dần sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Mậu Dần sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Mậu Dần:

 • Sinh năm : 1998 – Mậu Dần
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thổ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1998 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Mậu của con Tạm được Mậu Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Tam Hợp với 2018 của con Tốt 1998 Tam Hợp với 2018 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Mậu Dần có thể sinh con trong năm này.

→ Mẹ tuổi Mậu Dần đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Vận hạn tử vi tuổi Mậu Dần (1998) nữ mạng năm 2018 tốt hay xấu?

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Đinh của con Tốt Mậu Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Tứ Tuyệt với 2017 của con Không tốt 1998 Tứ Tuyệt với 2017 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Mậu Dần có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được Mậu Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Lục Phá với 2019 của con Không tốt 1998 Lục Phá với 2019 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 6 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Mậu Dần nên cân nhắc sinh con trong năm này

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Canh của con Tốt Mậu Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 1998 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Mậu Dần có thể sinh con trong năm này.

→ Bố tuổi Mậu Dần đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển, tuổi nào hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần? Xem chi tiết và chính xác nhất tại:

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Tương Sinh với Tân của con Tốt Mậu Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 1998 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Mậu Dần có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Mậu Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được Mậu Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1998 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1998 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1998 sinh con năm 2022 TỐT – Vợ chồng tuổi Mậu Dần sinh con trong năm này

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Mậu Dần sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Mậu Dần nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Đinh Sửu:

 • Sinh năm : 1997 – Đinh Sửu
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thủy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

XEM THÊM: thông tin về tuổi Nhâm Dần

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1997 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Bính của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Bính của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2016 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2016 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 1997 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Đinh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Tứ Đức Hợp với 2019 của con Không tốt 1997 Tứ Đức Hợp với 2019 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Canh của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Lục Hợp với 2020 của con Tốt 1997 Lục Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Tân của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Phá với Nhâm của con Không tốt Đinh Tương Phá với Nhâm của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Đinh Sửu nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Bính Tý sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

 

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Bính Tý:

 • Sinh năm : 1996 – Bính Tý
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thủy

 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

 

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1996 từ năm 2017- 2022:

 

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2018 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Sinh với Mậu của con Tốt Bính Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 1996 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 18 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2018 TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con trong năm này

→ Bố tuổi Bính Tý đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển, tuổi nào hợp làm ăn với tuổi Bính Tý? Xem chi tiết và chính xác nhất tại:

 

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2017 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Bính Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Lục Phá với 2017 của con Không tốt 1996 Lục Phá với 2017 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 6 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2019 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Bính Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Lục Hình với 2019 của con Trung bình 1996 Lục Hình với 2019 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2019 TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con trong năm này

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2020 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Bình Hòa với Canh của con Tạm được Bính Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 1996 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Bính Tý có thể sinh con trong năm này.

⇒ Mẹ tuổi Bính Tý đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Xem tử vi tuổi Bính Tý năm 2018 cho nam mạng 1996

 

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2021 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Phá với Tân của con Không tốt Bính Tương Phá với Tân của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Lục Hợp với 2021 của con Tốt 1996 Lục Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 8 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2021 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Bính Tý nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm 2022 có tốt không?

 

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Bính Tương Xung với Nhâm của con Trung bình Bính Tương Xung với Nhâm của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1996 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1996 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1996 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Bính Tý có thể sinh con trong năm này.

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Bính Tý nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

 

CHUYÊN MỤC:

 

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Ất Hợi sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Ất Hợi sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Ất Hợi:

 • Sinh năm : 1995 – Ất Hợi
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Hỏa

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1995 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2018 TỐT – Vợ chồng tuổi Ất Hợi sinh con trong năm này


→ Mẹ tuổi Ất Hợi đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Tra vận hạn tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2018 nữ mạng lành hay dữ

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Bình Hòa với Hỏa của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Bình Hòa với 2017 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Ất Hợi có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Phá với Kỷ của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Tự Hình với 2019 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Ất Hợi nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Hợp với Canh của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Ất Hợi có thể sinh con trong năm này.

Bố tuổi Ất Hợi đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển, tuổi nào hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi? Xem chi tiết và chính xác nhất tại: 

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Xung với Tân của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Tứ Đức Hợp với 2021 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Ất Hợi có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Ất Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1995 Lục Phá với 2022 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1995 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Ất Hợi nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Ất Hợi sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Ất Hợi nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

XEM THÊM:

tuổi Ất Hợi (1995) hợp với tuổi nào

nam sinh năm 1995 lấy vợ tuổi nào thì hợp

xem tuổi lấy chồng nữ 1995

xem năm sinh con hợp tuổi 1995

tuổi 1995 nên xăm hình gì

tổng quan người sinh năm 1995

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Giáp Tuất:

 • Sinh năm : 1994 – Giáp Tuất
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Hỏa

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1994 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Phá với Mậu của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Bình Hòa với 2018 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

→ Trong năm 2018 bố mẹ tuổi Giáp Tuất có biến động gì sự nghiệp, làm ăn, xem chi tiết tại:

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Bình Hòa với Hỏa của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Lục Hại với 2017 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Hợp với Kỷ của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Xung với Canh của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Bình Hòa với 2020 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Lục Hình với 2021 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Hỏa Tương Khắc với Kim của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Giáp Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1994 Tam Hợp với 2022 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1994 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Giáp Tuất có thể sinh con trong năm này.

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Giáp Tuất sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Giáp Tuất nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

 

XEM THÊM:

tuổi Giáp Tuất (1994) hợp với tuổi nào

nam sinh năm 1994 lấy vợ tuổi nào thì hợp

xem tuổi lấy chồng nữ 1994

xem năm sinh con hợp tuổi 1994

tuổi 1994 nên xăm hình gì

tổng quan người sinh năm 1994

CHUYÊN MỤC:

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Quý Dậu sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,...vợ chồng tuổi Quý Dậu sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Quý Dậu:

 • Sinh năm : 1993 – Quý Dậu
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Kim

Tổng quan về tuổi Quý Dậu

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

→  Sang năm 2018 thì ai sẽ hợp tác làm ăn hợp với bạn và hướng nào nào sẽ đem lại thành công và may mắn đến với quý bạn tuổi Canh Ngọ, muốn biết thì mời quý bạn xem tại:

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1993 từ năm 2017- 2022:

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Phá với Mậu của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Lục Hại với 2018 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 4 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2018 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Quý Dậu nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Xung với Đinh của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Tự Hình với 2017 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 4 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Quý Dậu nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1993: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Quý Dậu có thể sinh con trong năm này.

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Lục Phá với 2020 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Quý Dậu có thể sinh con trong năm này.

→ Xem bố/mẹ tuổi Quý Dậu hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Quý Dậu hợp với tuổi nào

           – Nữ tuổi Quý Dậu với tuổi nào

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Tam Hợp với 2021 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 20 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2021 CỰC TỐT – Vợ chồng tuổi Quý Dậu sinh con năm này là tốt nhất.

 1. Bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Luận giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Quý Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1993 Tứ Tuyệt với 2022 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 8 /20

→ Vợ chồng tuổi 1993 sinh con năm 2022 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Quý Dậu nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Quý Dậu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Quý Dậu nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

 

XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Quý Dậu trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Quý Dậu nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Quý Dậu nam mạng

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI QUÝ DẬU nếu bạn có ý định xăm hình.

Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

 

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Nhâm Thân:

 • Sinh năm : 1992 – Nhâm Thân
 • Mệnh của tuổi:  – Mạng Kim

Tổng quan về tuổi Nhâm Thân

 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

 

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1992 từ năm 2017- 2022:

 

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2018 có tốt không?

 

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Tứ Đức Hợp với 2018 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 6 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2018 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2017 có tốt không?

 

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Phá với Đinh của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Bình Hòa với 2017 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 6 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2017 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

→ XEM HƯỚNG HỢP TUỔI 1992: Chọn hướng nhà, hướng giường hợp tuổi Mậu Thìn giúp tương trợ bản mệnh, hóa giải tai ương.

 

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2019 có tốt không?

Sau đây là phân tích xem tuổi sinh con 2019 có hợp bố tuổi 1992 mẹ tuổi 1992 không:

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Lục Hình với 2019 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 8 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2019 KHÔNG TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân nên cân nhắc sinh con trong năm này.

 

 

 

 

———–o0o——–

Xem bói tuổi vợ chồng bạn, theo tử vi thì bạn với chồng có hợp nhau không, hợp khắc và cách hóa giải. Mời xem tại:

⇓⇓⇓⇓

=> Xem tử vi vợ chồng để biết hợp khắc và cách hóa giải

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2020 có tốt không?

 

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 20 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2020 CỰC TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm này là tốt nhất.

Xem bố/mẹ tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

           – Nam tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào

           – Nữ tuổi Nhâm Thân với tuổi nào

 

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2021 có tốt không?

 

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 18 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2021 TỐT – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con trong năm này

 

 1. Bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm 2022 có tốt không?

 

Yếu tố Bình giải Điểm
Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Nhâm Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1992 Lục Xung với 2022 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

 

→ Vợ chồng tuổi 1992 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Nhâm Thân có thể sinh con trong năm này.

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Nhâm Thân nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

 

XEM THÊM:

 • Để biết vận hạn tuổi Nhâm Thân trong năm 2018 về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên cũng như những biến động trong 12 tháng tiếp theo mời bạn xem tại:

             – Tử vi năm 2018 tuổi Nhâm Thân nữ mạng

             – Tử vi năm 2018 tuổi Nhâm Thân nam mạng

 

 • Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay HÌNH XĂM HỢP TUỔI NHÂM THÂN nếu bạn có ý định xăm hình.