Hóa giải vợ chồng khắc Tuyệt Mệnh, Ngũ quỷ, Lục Sát, Họa Hại

Xét tuổi vợ chồng theo cung phi tức xét từ tuổi mà tính theo cung phi. Hóa giải vợ chồng khắc cung nhau sẽ rơi vào 1 trong 4 yếu tốTuyệt Mệnh, Ngũ quỷ, Lục Sát, Họa Hại. Sau đây tôi xin phân tích tường tận để bạn đọc cùng nghiệm lý. Vợ chồng phạm… Continue reading Hóa giải vợ chồng khắc Tuyệt Mệnh, Ngũ quỷ, Lục Sát, Họa Hại

Hóa giải vợ chồng khắc tuổi tứ hành xung, lục xung, lục hại

Tiếp đến, chúng ta sẽ nói về việc vợ chồng khắc tuổi, vợ chồng không hợp tuổi nhau thì phải làm sao? cách hóa giải vợ chồng khắc tuổi để có một hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. 1. Không hợp tuổi có nên lấy nhau không? Tôi thường hay nhận những câu hỏi dồn… Continue reading Hóa giải vợ chồng khắc tuổi tứ hành xung, lục xung, lục hại

Vợ chồng khắc mệnh có nguy hiểm không? Và cách hóa giải

Gần đây, tôi hay được nhờ tư vấn cách hóa giải vợ chồng khắc mệnh, mạng. Rất nhiều câu hỏi được gửi đến như: vợ chồng khắc mệnh thì sao? nam nữ khắc mệnh có nên lấy nhau không? Cách hóa giải vợ chồng khắc mệnh như nào mới đúng?,… Vì thế hôm nay tôi ngồi viết… Continue reading Vợ chồng khắc mệnh có nguy hiểm không? Và cách hóa giải

Hướng dẫn cách xem hai tuổi hợp hay khắc nhau trong hôn nhân

Để xem hai tuổi nam và tuổi nữ có hợp nhau để tiến tới hôn nhân hay không. Không những xem Mệnh/ mạng tuổi mà còn xét trên các yếu tố khác nữa như thiên can, địa chi, cung phi bát tự, cao ly đầu hình, cô thần quả tú,…..   Vì thế, để tính… Continue reading Hướng dẫn cách xem hai tuổi hợp hay khắc nhau trong hôn nhân

Xem nữ sinh năm 1996 lấy chồng tuổi gì hợp nhất

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 1996, nữ Bính Tý lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Bính Tý, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 1996. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Xem nữ sinh năm 1996 lấy chồng tuổi gì hợp nhất

Xem hợp tuổi kết hôn với nữ 2004 – Giáp Thân lấy chồng tuổi gì

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 2004, nữ Giáp Thân lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Giáp Thân, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 2004. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Xem hợp tuổi kết hôn với nữ 2004 – Giáp Thân lấy chồng tuổi gì

Xem nữ sinh năm 2003 Quý Mùi kết hôn với nam tuổi nào

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 2003, nữ Quý Mùi lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Quý Mùi, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 2003. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Xem nữ sinh năm 2003 Quý Mùi kết hôn với nam tuổi nào

Xem nữ sinh năm Nhâm Ngọ 2002 lấy chồng tuổi gì tốt

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 2002, nữ Nhâm Ngọ lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Nhâm Ngọ, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 2002. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Xem nữ sinh năm Nhâm Ngọ 2002 lấy chồng tuổi gì tốt

Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ lấy chồng tuổi nào hợp nhất

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 2001, nữ Tân Tỵ lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Tân Tỵ, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 2001. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ lấy chồng tuổi nào hợp nhất

Xem tuổi kết hôn nữ 2000 – Nữ Canh Thìn lấy chồng tuổi gì

Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn nữ 2000, nữ Canh Thìn lấy chồng tuổi nào hợp, tra năm hợp tuổi  lấy chồng cho nữ Canh Thìn, xem các năm hợp kỵ cho việc kết hôn nữ 2000. Bài viết được chia làm 2 phần, Phần 1 là  các tuổi hợp kết… Continue reading Xem tuổi kết hôn nữ 2000 – Nữ Canh Thìn lấy chồng tuổi gì