Xem bố mẹ sinh con năm 2018 nên sinh tháng nào tốt nhất?

Sinh con năm 2018 thuộc mệnh gì? Năm 2018 là năm Mậu Tuất tuổi con chó và có mệnh ngũ hành là Mộc Năm sinh: 2018 âm lịch tức là từ ngày 16/02/2018 đến 04/02/2019 theo dương lịch Năm âm lịch: Mậu Tuất tuổi con chó – Tiến Sơn Chi Cẩu – Chó vào núi… Continue reading Xem bố mẹ sinh con năm 2018 nên sinh tháng nào tốt nhất?

Xem bố mẹ dự định sinh con năm 2019 nên sinh tháng nào tốt nhất?

1. Sinh con năm 2019 mệnh gì? Thông tin tử vi theo năm sinh của con: Cung KHÔN Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO Tướng tinh CON GẤU 2. Sinh con năm 2019 tháng nào, mùa nào, giờ… Continue reading Xem bố mẹ dự định sinh con năm 2019 nên sinh tháng nào tốt nhất?

Dự định sinh con năm 2020 nên sinh tháng nào là tốt nhất

1. Con sinh năm 2020 mệnh gì? Người sinh năm 2020 là năm CANH TÝ, MỆNH THỔ. Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Sinh con năm 2020 mùa nào tốt? Năm… Continue reading Dự định sinh con năm 2020 nên sinh tháng nào là tốt nhất

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Tân Tỵ sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Canh Thìn sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Canh Thìn sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Mậu Dần sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Mậu Dần sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Mậu Dần sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Mậu Dần sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Bính Tý sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Bính Tý sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Bính Tý sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Bính Tý sinh con năm nào hợp?

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Ất Hợi sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Ất Hợi sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Ất Hợi sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình… Continue reading Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Ất Hợi sinh con năm nào hợp?