Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Người tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

 

Bạn sinh năm 1979 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1979
  • Mệnh ngũ hành: Thiên thượng Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Kỷ
  • Địa chi: Mùi
  • Cung mệnh: Chấn
  • Thiên mệnh năm sinh: Mộc

 

2.  Phân tích tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Kỷ Mùi 1979 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu  ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1979 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Kỷ Mùi kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1961

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Tân => Tương Sinh Mùi – Sửu => Lục Xung Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1967

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mùi – Mùi => Bình Hòa Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1968

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Mùi – Thân => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1971

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Tân => Tương Sinh Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1976

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Mùi – Thìn => Lục Hình Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1977

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1980

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Canh => Tương Sinh Mùi – Thân => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Kỷ – Bính => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1989

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1995

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Kỷ – Ất => Tương Phá Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1998

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Mùi – Dần => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2003

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Quý => Bình Hòa Mùi – Mùi => Bình Hòa Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2006

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Mùi – Tuất => Lục Phá Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2007

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2013

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Kỷ – Quý => Bình Hòa Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2016

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Kỷ – Bính => Tương Sinh Mùi – Thân => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 79 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1977 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

 

  • Nữ Kỷ Mùi 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1960

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Kỷ => Tương Sinh Tí – Mùi => Lục Hại Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1961

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Mùi => Lục Xung Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1963

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Kỷ => Bình Hòa Mão – Mùi => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1964

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Kỷ => Tương Hợp Thìn – Mùi => Lục Hình Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1969

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Dậu – Mùi => Bình Hòa Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1972

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Tí – Mùi => Lục Hại Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1973

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Mùi => Lục Xung Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1978

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Kỷ => Bình Hòa Ngọ – Mùi => Lục Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1981

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Mùi => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Kỷ => Tương Sinh Mão – Mùi => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1990

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Kỷ => Tương Sinh Ngọ – Mùi => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1991

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Mùi – Mùi => Bình Hòa Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1979 và 1999

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Mão – Mùi => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2006

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Tuất – Mùi => Lục Phá Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2014

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Kỷ => Tương Hợp Ngọ – Mùi => Lục Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1979 và 2017

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Mùi => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1990 (10/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Kỷ Mùi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1979 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Kỷ Mùi 1979 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *