Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Tuổi Tân Hợi 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất trong 12 con giáp

 

Bạn sinh năm 1971 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Tân Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Tân Hợi năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

1. Xác định tuổi Tân Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1971
  • Mệnh ngũ hành: Thoa xuyến Kim ( mệnh Kim )
  • Thiên can: Tân
  • Địa chi: Hợi
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Tân Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Tân Hợi 1971 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1971 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Tân Hợi kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1963

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1967

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Hợi – Mùi => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1969

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1973

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1974

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Hợi – Dần => Lục Phá Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1975

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Ất => Tương Xung Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1982

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1983

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Hợi => Tự Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1991

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Tân – Tân => Bình Hòa Hợi – Mùi => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Thân => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1993

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1999

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 2000

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Canh => Bình Hòa Hợi – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 2009

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Tân – Kỷ => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 2012

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Thìn => Bình Hòa Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi z hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1982, 1991, 1999 (9/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 

  • Nữ Tân Hợi 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1961

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Tân – Tân => Bình Hòa Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1963

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Tân => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1969

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Kỷ – Tân => Tương Sinh Dậu – Hợi => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1973

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Quý – Tân => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1979

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Tân => Tương Sinh Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1982

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Tân => Tương Sinh Tuất – Hợi => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1990

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Tân => Bình Hòa Ngọ – Hợi => Tứ Tuyệt Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1991

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Tân – Tân => Bình Hòa Mùi – Hợi => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1997

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Tân => Bình Hòa Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 1999

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Kỷ – Tân => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 2000

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Canh – Tân => Bình Hòa Thìn – Hợi => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi hợp làm ăn 1971 và 2009

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Tân => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Tân Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999 (10/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Tân Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1971 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Tân Hợi 1971 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *