Chuyên mục
Xem tuổi kết hôn

xem tuổi kết hôn nữ sinh năm 1976 – Bính Thìn lấy chồng tuổi nào

Sau đây là các thông tin liên quan đến xem tuổi kết hôn nữ 1976, người sinh năm Bính Thìn lấy chồng tuổi gì, chọn vợ chọn chồng tuổi Bính Thìn 1976.

 

Bảng tra tuổi hợp nữ 1976 sinh năm Bính Thìn lấy chồng tuổi nào thì hợp:

 

Tiêu chí

Phân tích hợp khắc

nữ sinh năm 1976 lấy chồng năm gì thì hợp:

nữ sinh năm 1976 kỵ cưới chồng vào các tuổi 17, 20, 26, 29, 32, 38, 41 tuổi.

1976 kỵ cưới vợ vào các tuổi 18, 21, 24, 30, 33, 36, 42 tuổi.

Vào những trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, Có đôi bạn kết hôn vào những năm nói trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.

Trai hay gái tuổi 1976 sinh vào các tháng 6, tháng 12 âm lịch trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Trai hay gái tuổi 1976 khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.

nữ sinh năm 1976 sinh vào các tháng 1, 6, 8 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.

1976 sinh vào các tháng 1, 2, 4, 8, 9, 10 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.

Còn nếu sinh vào các tháng 3 và tháng 6 âm lịch thì có số khắc con, Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

⇒ Ngoài chuyện xem tuổi kết hôn cho nữ, nếu muốn xem tình duyên, sự nghiệp cũng như biến động trong 12 tháng năm 2018, vui lòng mời bạn chuyển hướng về tử vi tuổi Bính Thìn năm 2018 nữ mạng

Tuổi 1976 lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ:

1967:Kết hôn với nhau phạm phải tuyệt mạng (không thể ở gần nhau, ảnh hưởng tới số mạng của nhau).

1979 (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm phải tuyệt mạng (không thể ở gần nhau, ảnh hưởng tới số mạng của nhau).

 

 

 

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1976

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn, bận tiện, thiếu thốn). Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt cho lắm, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1976 tại Tổng quan tuổi 1976

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1975

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo (có số dễ làm ăn, kinh doanh). Đây là số vợ chồng lo tình nhiều việc được thông suốt, dễ dàng, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1975 tại Tổng quan tuổi 1975

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1974

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo (có số dễ làm ăn, kinh doanh). Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều công việc được thông suốt, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1974 tại Tổng quan tuổi 1974

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1973

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo (có số dễ làm ăn, kinh doanh). Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều công việc được thông suốt, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1973 tại Tổng quan tuổi 1973

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1972

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý (số giàu sang, phú quý). Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, vợ chồng làm ăn dễ dàng, thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, tình tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1972 tại Tổng quan tuổi 1972

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1971

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn, bận tiện, thiếu thốn). Đây là số làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa thuận, sống chung với nhau nên cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1971 tại Tổng quan tuổi 1971

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1970

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ( có địa vị, danh phận cao). Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, vợ chồng lo tính nhiều công việc được dễ dàng, tính tình hai vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo làm ăn mới tốt.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1970 tại Tổng quan tuổi 1970

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1969

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (có số dễ làm ăn, kinh doanh). Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, gặp khó hóa dễ, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cố định làm ăn và cùng nhau chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 19769 tại Tổng quan tuổi 1969

Nữ 1976 lấy chồng tuổi 1968

Nữ Bính Thìn kết hôn nam tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo (có số dễ làm ăn, kinh doanh). Đây là số vợ chồng lo tính các công việc đều thông suốt, có thêm chút địa vị càng thêm dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạn phúc, yên vui

 

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 19768 tại Tổng quan tuổi 1968

 

Trên đây là các thông tin về xem tuổi kết hôn nữ 1976 – người tuổi 1976 lấy chồng năm nào hợp, chọn vợ chọn chồng nữ sinh năm Bính Thìn.

Bài viết xem tuổi kết hôn nữ Bính Thìn thuộc chuyên mục Xem tuổi hợp kết hôn được cung cấp bởi Xem tuổi hợp.

 

Xem thêm thông tin về tuổi :

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *