Luận giải tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

Bạn sinh năm 1995 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Ất Hợi năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Ất Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1995
  • Mệnh ngũ hành: Sơn đầu Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Ất
  • Địa chi: Hợi
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

2.  Phân tích tuổi Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Ất Hợi 1995 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1995 dưới đây:

  • Nam tuổi Ất Hợi kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1960

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Hợi – Tí => Lục Hình Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1963

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Ất – Quý => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1964

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Giáp => Bình Hòa Hợi – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1972

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Tí => Lục Hình Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1973

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1976

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Hợi – Thìn => Bình Hòa Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1982

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1990

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Hợi – Ngọ => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1991

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Tân => Tương Xung Hợi – Mùi => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1999

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Kỷ => Tương Phá Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2000

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Ất – Canh => Tương Hợp Hợi – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2002

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Ngọ => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2003

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Hợi – Mùi => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2009

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Kỷ => Tương Phá Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2010

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Hợi – Dần => Lục Phá Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2011

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Tân => Tương Xung Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2017

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 95 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1961

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Ất => Tương Xung Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1963

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Ất => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1969

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Ất => Tương Phá Dậu – Hợi => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1972

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Tí – Hợi => Lục Hình Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1973

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Ly – Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1976

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Thìn – Hợi => Bình Hòa Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1979

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Kỷ – Ất => Tương Phá Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Ất => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1988

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Ất => Bình Hòa Thìn – Hợi => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1997

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 1999

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Ất => Tương Phá Mão – Hợi => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7 

200Tuổi hợp làm ăn 1995 và 3

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Mùi – Hợi => Tam Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 8 

200Tuổi hợp làm ăn 1995 và 6

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Tuất – Hợi => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 9 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2015

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Ất => Bình Hòa Mùi – Hợi => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7 

Tuổi hợp làm ăn 1995 và 2017

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Ất => Tương Sinh Dậu – Hợi => Bình Hòa Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Ất Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1995 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Ất Hợi 1995 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Related Posts

Xem tuổi làm ăn chung trong năm tới có hợp nhau không

  Để xem tuổi làm ăn chung cho hai tuổi, cần dựa theo nhiều yếu tố và phương diện mới có thể luận được. Ở bài trước,…

Nam, nữ tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

  Bạn sinh năm 1999 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Khám phá tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

  Bạn sinh năm 1998 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Người tuổi Đinh Sửu 1997 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

  Bạn sinh năm 1997 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tý 1996 đem đến thành công

Bạn sinh năm 1996 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào trong năm 2018

Bạn sinh năm 1994 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *