Tuổi Ất Mão 1975 hợp với tuổi nào trong làm ăn, đem đến giàu sang

 

Bạn sinh năm 1975 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Ất Mão năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Ất Mão hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1975
  • Mệnh ngũ hành: Đại khê Thủy ( mệnh Thủy )
  • Thiên can: Ất
  • Địa chi: Mão
  • Cung mệnh: Đoài
  • Thiên mệnh năm sinh: Kim

 

2.  Phân tích tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Tuổi Ất Mão 1975 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1975 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Ất Mão kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1963

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1966

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Bính => Tương Sinh Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1972

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1973

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Ất => Bình Hòa Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1982

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Tuất => Lục Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1983

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1984

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Giáp => Bình Hòa Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1987

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1990

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Ất – Canh => Tương Hợp Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1992

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Thân => Tứ Tuyệt Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1993

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Dậu => Lục Xung Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1996

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Bính => Tương Sinh Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2000

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Mão – Thìn => Lục Hại Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2002

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2010

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Mão – Dần => Bình Hòa Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2011

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Tân => Tương Xung Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2014

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Giáp => Bình Hòa Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 75 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1963, 2002 (9/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Ất Mão 1975 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1962

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1966

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Ất => Tương Sinh Ngọ – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1967

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Đinh – Ất => Tương Sinh Mùi – Mão => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1971

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Ất => Tương Xung Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1973

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Ất => Bình Hòa Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1982

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Ất => Tương Sinh Tuất – Mão => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1983

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Ất => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1984

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Ất => Bình Hòa Tí – Mão => Chống Đối Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1985

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Ất => Bình Hòa Sửu – Mão => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1992

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Thân – Mão => Tứ Tuyệt Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1993

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Dậu – Mão => Lục Xung Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1975 và 1994

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Giáp – Ất => Bình Hòa Tuất – Mão => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2002

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Ngọ – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2003

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Mùi – Mão => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2007

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2011

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Ất => Tương Xung Mão – Mão => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2012

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Ất => Tương Sinh Thìn – Mão => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1975 và 2013

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Ất => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 2003 (10/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1975 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Ất Mão 1975 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Bài viết liên quan

Xem tuổi làm ăn chung trong năm tới có hợp nhau không

  Để xem tuổi làm ăn chung cho hai tuổi, cần dựa theo nhiều yếu tố và phương diện mới có thể luận được. Ở bài trước,…

Nam, nữ tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

  Bạn sinh năm 1999 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Khám phá tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

  Bạn sinh năm 1998 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Người tuổi Đinh Sửu 1997 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

  Bạn sinh năm 1997 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tý 1996 đem đến thành công

Bạn sinh năm 1996 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Luận giải tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

Bạn sinh năm 1995 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *