Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Luận giải tuổi Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

 

Bạn sinh năm 1986 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Dần năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Bính Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1986
  • Mệnh ngũ hành: Lò Trung Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Bính
  • Địa chi: Dần
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Bính Dần 1986 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1986 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Bính Dần kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1960

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Dần – Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1964

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1965

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Ất => Tương Sinh Dần – Tỵ => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1969

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Dần – Dậu => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1973

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Dần – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1974

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Dần => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1976

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1978

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1990

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Dần – Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1991

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Tân => Tương Phá Dần – Mùi => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1999

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2000

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Bính – Canh => Bình Hòa Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2002

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Nhâm => Tương Xung Dần – Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2008

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2009

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Kỷ => Tương Sinh Dần – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2010

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Dần – Dần => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 2014

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi z hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

 

  • Nữ Bính Dần 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1960

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Tí – Dần => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1961

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Bính => Tương Phá Sửu – Dần => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1964

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1969

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Dậu – Dần => Tứ Tuyệt Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1970

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Canh – Bính => Bình Hòa Tuất – Dần => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1976

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1978

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1979

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Kỷ – Bính => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Bính => Bình Hòa Mão – Dần => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1988

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Bính => Tương Sinh Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1990

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Ngọ – Dần => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Tuất – Dần => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1986 và 1999

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Mão – Dần => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 8
Xem tuổi làm ăn 1986 và 2006 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Tuất – Dần => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 9
Xem tuổi làm ăn 1986 và 2008 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Tí – Dần => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7
Xem tuổi làm ăn 1986 và 2014 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Bính => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8
Xem tuổi làm ăn 1986 và 2015 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Bính => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Bính Dần 1986 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *