Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Sinh năm 1976 Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào trong năm 2018

Bạn sinh năm 1976 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Thìn năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Bính Thìn hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1976
  • Mệnh ngũ hành: Sa trung Thổ ( mệnh Thổ )
  • Thiên can: Bính
  • Địa chi: Thìn
  • Cung mệnh: Càn
  • Thiên mệnh năm sinh: Kim

2.  Phân tích tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Bính Thìn 1976 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1976 dưới đây:

  • Nam tuổi Bính Thìn kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1960

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Canh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1963

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Mão => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1964

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thìn => Tự Hình Càn – Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1965

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1968

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1969

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1974

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1978

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Ngọ => Lục Phá Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1984

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1986

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1987

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Đinh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Mão => Lục Hại Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1992

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Nhâm => Tương Xung Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1993

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1995

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1996

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Bính => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1999

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Mão => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2005

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2008

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2009

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Sửu => Lục Phá Càn – Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2014

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Ngọ => Lục Phá Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2017

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Đinh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 76 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1984, 2008 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Bính Thìn 1976 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1960

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Bính => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1964

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Bính => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thìn => Tự Hình Ly – Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1965

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1968

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1969

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Kỷ – Bính => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1970

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Thìn => Lục Xung Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1978

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Bính => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thìn => Lục Phá Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1979

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Thìn => Lục Hình Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1986

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Thìn => Tứ Đức Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1987

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Bính => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Thìn => Lục Hại Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1995

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1996

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Bính – Bính => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 1998

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Thìn => Tứ Đức Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2005

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Ất – Bính => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2008

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Khảm – Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2009

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Thìn => Lục Phá Ly – Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2014

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Bính => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thìn => Lục Phá Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2015

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Thìn => Lục Hình Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2016

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Bính => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Thìn => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1976 và 2017

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Bính => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Thìn => Lục Hợp Khảm – Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 7

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1969 (9/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Bính Thìn hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1976 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Bính Thìn 1976 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *