Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2018

Bạn sinh năm 1990 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Canh Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Canh Ngọ năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Canh Ngọ hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

 • Năm sinh: 1990
 • Mệnh ngũ hành: Lộ bàng Thổ ( mệnh Thổ )
 • Thiên can: Canh
 • Địa chi: Ngọ
 • Cung mệnh: Khảm
 • Thiên mệnh năm sinh: Thủy
 • Xem ngay vận hạn trong năm 2018 của tuổi Canh Ngọ có gì biến động, đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay công danh có gì thay đổi hay tại:

Tử vi tuổi Canh Ngọ nam mạng năm 2018

Tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mạng năm 2018

2.  Phân tích tuổi Canh Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Canh Ngọ 1990 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1990 dưới đây:

 • Nam tuổi Canh Ngọ kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1962

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1968

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Mậu => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1970

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Canh => Bình Hòa Ngọ – Tuất => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1971

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Tân => Bình Hòa Ngọ – Hợi => Tứ Tuyệt Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1979

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Kỷ => Tương Sinh Ngọ – Mùi => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1986

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Ngọ – Dần => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1989

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Kỷ => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1992

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1998

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Mậu => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2006

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Bính => Bình Hòa Ngọ – Tuất => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2015

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Ất => Tương Phá Ngọ – Mùi => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2016

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Ngọ – Thân => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 90 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 • Nữ Canh Ngọ 1990 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1962

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1965

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1967

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Đinh – Canh => Bình Hòa Mùi – Ngọ => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1968

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Canh => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1975

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Ất – Canh => Tương Hợp Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1985

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Sửu – Ngọ => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1986

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1992

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1993

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Canh => Tương Sinh Dậu – Ngọ => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1994

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Tuất – Ngọ => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1995

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Hợi – Ngọ => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 1998

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Canh => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2001

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Tân – Canh => Bình Hòa Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2003

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Quý – Canh => Tương Sinh Mùi – Ngọ => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1990 và 2016

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Canh Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

XEM THÊM THÔNG TIN TUỔI :

 • Xem bố/mẹ tuổi Canh Ngọ hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

          – Nam tuổi Canh Ngọ hợp với tuổi nào

          – Nữ Mậu Canh Ngọ với tuổi nào

 • Khám phá hình xăm hợp tuổi Canh Ngọ: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.
 • Xem hướng hợp tuổi nữ 1990: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Canh Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1990 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Canh Ngọ 1990 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *