Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Tuổi Canh Thân 1980 hợp làm ăn với tuổi nào nhất trong 12 con giáp

Bạn sinh năm 1980 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Canh Thân năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Canh Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1980
  • Mệnh ngũ hành: Thạch lựu Mộc ( mệnh Mộc )
  • Thiên can: Canh
  • Địa chi: Thân
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

2.  Phân tích tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Canh Thân 1980 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1980 dưới đây:

Lưu ý: Để kinh doanh buôn bán thuận lợi, ngoài việc chọn tuổi hợp làm ăn thì gia chủ cũng nên lưu ý đến việc chọn hướng cửa hàng, hướng nhà hợp tuổi Canh Thân nhằm tương trợ bản mệnh và kích vận mệnh.

  • Nam tuổi Canh Thân kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1964

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Giáp => Tương Xung Thân – Thìn => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1966

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1972

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Quý => Tương Sinh Thân – Sửu => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1978

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1982

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Tuất => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1983

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Quý => Tương Sinh Thân – Hợi => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1992

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Thân => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1996

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2000

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Canh – Canh => Bình Hòa Thân – Thìn => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2002

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2008

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2009

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Kỷ => Tương Sinh Thân – Sửu => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2012

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Thìn => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2017

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Đinh => Bình Hòa Thân – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 80 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1982 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

——————————————————————–

Khi đã chọn được tuổi hợp làm ăn, giúp đưa ra những quyết định đúng đắn thì chuyện kinh doanh, buôn bán có thuận lợi hay không còn phụ thuộc vào vận hạn tuổi bạn trong năm 2018 có điều gì biến động, xem chi tiết và chính xác nhất tại tử vi tuổi Thân 1980 năm 2018

——————————————————————–

  • Nữ Canh Thân 1980 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Thìn – Thân => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1972

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Nhâm – Canh => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Canh => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1978

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Canh => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1979

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Canh => Tương Sinh Mùi – Thân => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Canh => Bình Hòa Dậu – Thân => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1982

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Tuất – Thân => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1988

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Mậu – Canh => Tương Sinh Thìn – Thân => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1996

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Tí – Thân => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 1997

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Canh => Bình Hòa Sửu – Thân => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2000

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Canh => Bình Hòa Thìn – Thân => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2005

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Dậu – Thân => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2008

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Canh => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Canh => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1980 và 2017

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Canh => Bình Hòa Dậu – Thân => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1982, 2008, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1980 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Canh Thân 1980 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *