Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Canh Thìn sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Canh Thìn:

  • Sinh năm : 2000 – Canh Thìn
  • Mệnh của tuổi:  – Mạng Kim

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 2000 từ năm 2017- 2022:

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Mậu của con Tốt Canh Tương Sinh với Mậu của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Xung với 2018 của con Trung bình 2000 Lục Xung với 2018 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

→ Mẹ tuổi Canh Thìn đường con cái, hôn nhân trong năm 2018 có tốt không? Xem ngay tại Tra vận hạn tử vi tuổi Canh Thìn 2000 năm 2018 nữ mạng

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Kim Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Canh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Hợp với 2017 của con Tốt 2000 Lục Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Kim Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Canh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 2000 Bình Hòa với 2019 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Canh của con Tạm được Canh Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 2000 Tam Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 18 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2020 TỐT – Vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con trong năm này

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt Kim Tương Sinh với Thổ của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Bình Hòa với Tân của con Tạm được Canh Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Lục Phá với 2021 của con Không tốt 2000 Lục Phá với 2021 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

→ Bố tuổi Canh Thìn đường sự nghiệp, công danh trong năm 2018 có gì biến chuyển? Xem chi tiết và chính xác nhất tại: Xem tử vi tuổi Canh Thìn nam 2000 năm 2018

  1. Bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được Kim Bình Hòa với Kim của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Canh Tương Sinh với Nhâm của con Tốt Canh Tương Sinh với Nhâm của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 2000 Tứ Đức Hợp với 2022 của con Không tốt 2000 Tứ Đức Hợp với 2022 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 2000 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Canh Thìn có thể sinh con trong năm này.

 

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Canh Thìn sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Canh Thìn sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Canh Thìn nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *