Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Mão 1987 đem đến thành công

Bạn sinh năm 1987 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Đinh Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Mão năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Đinh Mão hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1987
  • Mệnh ngũ hành: Lò Trung Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Đinh
  • Địa chi: Mão
  • Cung mệnh: Tốn
  • Thiên mệnh năm sinh: Mộc

2.  Phân tích tuổi Đinh Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Đinh Mão 1987 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1987 dưới đây

  • Nam tuổi Đinh Mão kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1961

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Tân => Bình Hòa Mão – Sửu => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1967

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Mão – Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1968

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Mão – Thân => Tứ Tuyệt Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1976

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Bính => Bình Hòa Mão – Thìn => Lục Hại Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1977

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Mão – Tỵ => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1979

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Kỷ => Tương Sinh Mão – Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1985

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Bính => Bình Hòa Mão – Dần => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1988

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Mão – Thìn => Lục Hại Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1989

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Mão – Tỵ => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Giáp => Tương Sinh Mão – Tuất => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1995

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Ất => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1998

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Mão – Dần => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2003

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Quý => Tương Xung Mão – Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2006

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Bính => Bình Hòa Mão – Tuất => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2007

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Mão – Hợi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2015

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Mão – Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi z hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Đinh Mão 1987 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1965

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1967

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1968

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Thân – Mão => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1975

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Mão – Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1976

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Đinh => Bình Hòa Thìn – Mão => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1977

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1985

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1989

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1991

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1995

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 1998

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2002

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Đinh => Tương Phá Ngọ – Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2003

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Đinh => Tương Xung Mùi – Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2007

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Hợi – Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2010

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Đinh => Bình Hòa Dần – Mão => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1987 và 2011

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Mão – Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ  

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Đinh Mão hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Đinh Mão hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1987 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Đinh Mão 1987 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *