Người tuổi Đinh Sửu 1997 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

 

Bạn sinh năm 1997 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Đinh Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Sửu năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Đinh Sửu hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1997
  • Mệnh ngũ hành: Giản hạ Thủy ( mệnh Thủy )
  • Thiên can: Đinh
  • Địa chi: Sửu
  • Cung mệnh: Chấn
  • Thiên mệnh năm sinh: Mộc

 

2.  Phân tích tuổi Đinh Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Đinh Sửu 1997 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1997 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Đinh Sửu kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1968

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Đinh – Mậu => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1971

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Tân => Bình Hòa Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1977

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1980

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Canh => Bình Hòa Sửu – Thân => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1985

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Sửu – Sửu => Bình Hòa Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1988

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Sửu – Thìn => Lục Phá Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1989

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1995

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Đinh – Giáp => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2013

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Đinh – Quý => Tương Xung Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2015

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Sửu – Mùi => Lục Xung Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 97 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Đinh Sửu 1997 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1963

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Đinh => Tương Xung Mão – Sửu => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1969

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Kỷ – Đinh => Tương Sinh Dậu – Sửu => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1972

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Đinh => Tương Phá Tí – Sửu => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1973

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Đinh => Tương Xung Sửu – Sửu => Bình Hòa Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1981

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1988

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Thìn – Sửu => Lục Phá Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1996

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Đinh => Bình Hòa Tí – Sửu => Lục Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 1999

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2000

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Đinh => Bình Hòa Thìn – Sửu => Lục Phá Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2005

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Đinh => Tương Sinh Dậu – Sửu => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2008

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Đinh => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

200Tuổi hợp làm ăn 1997 và 9

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Kỷ – Đinh => Tương Sinh Sửu – Sửu => Bình Hòa Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

201Tuổi hợp làm ăn 1997 và 4

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Sửu => Lục Hại Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2015

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Đinh => Tương Sinh Mùi – Sửu => Lục Xung Chấn – Chấn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1997 và 2017

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Đinh Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Đinh Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1997 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Đinh Sửu 1997 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Bài viết liên quan

Xem tuổi làm ăn chung trong năm tới có hợp nhau không

  Để xem tuổi làm ăn chung cho hai tuổi, cần dựa theo nhiều yếu tố và phương diện mới có thể luận được. Ở bài trước,…

Nam, nữ tuổi Kỷ Mão 1999 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

  Bạn sinh năm 1999 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Khám phá tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

  Bạn sinh năm 1998 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố…

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tý 1996 đem đến thành công

Bạn sinh năm 1996 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Luận giải tuổi Ất Hợi 1995 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

Bạn sinh năm 1995 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào trong năm 2018

Bạn sinh năm 1994 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *