Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Luận giải tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp

 

Bạn sinh năm 1977 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Đinh Tỵ năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Đinh Tỵ hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1977
  • Mệnh ngũ hành: Sa trung Thổ ( mệnh Thổ )
  • Thiên can: Đinh
  • Địa chi: Tỵ
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Đinh Tỵ 1977 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1977 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Đinh Tỵ kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1964

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1965

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Tỵ – Tỵ => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1969

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Đinh – Kỷ => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1978

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1984

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1985

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1987

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Tỵ – Mão => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1991

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Đinh – Tân => Bình Hòa Tỵ – Mùi => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1992

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Nhâm => Tương Phá Tỵ – Thân => Lục Hợp Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1993

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Quý => Tương Xung Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1994

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Tuất => Bình Hòa Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1999

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Đinh – Kỷ => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2000

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Canh => Bình Hòa Tỵ – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2001

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Tân => Bình Hòa Tỵ – Tỵ => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2005

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2008

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2009

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2014

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2017

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 77 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 2009 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

 

  • Nữ Đinh Tỵ 1977 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1961

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Tân – Đinh => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1964

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Đinh => Tương Sinh Thìn – Tỵ => Bình Hòa Ly – Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1969

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Kỷ – Đinh => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1970

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Canh – Đinh => Bình Hòa Tuất – Tỵ => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1978

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1979

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1985

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1987

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Mão – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1988

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Mậu – Đinh => Tương Sinh Thìn – Tỵ => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1994

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Tỵ => Bình Hòa Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1997

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Đinh – Đinh => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 1999

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Kỷ – Đinh => Tương Sinh Mão – Tỵ => Bình Hòa Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2005

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2006

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Đinh => Bình Hòa Tuất – Tỵ => Bình Hòa Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2008

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2009

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Ly – Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 8

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2014

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2015

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Đinh => Tương Sinh Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Khảm => Thiên Y Mộc – Thủy => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1977 và 2017

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Đinh => Bình Hòa Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 8

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1979, 2015 (10/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Đinh Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1977 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Đinh Tỵ 1977 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *