Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Tuổi Giáp Tý 1984 hợp với tuổi nào trong làm ăn, đem đến giàu sang

 

Bạn sinh năm 1984 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Giáp Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Giáp Tý năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

1. Xác định tuổi Giáp Tý hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1984
  • Mệnh ngũ hành: Kim
  • Thiên can: Giáp
  • Địa chi:
  • Cung mệnh: Đoài
  • Thiên mệnh năm sinh: Kim

 

2.  Phân tích tuổi Giáp Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Giáp Tý 1984 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1984 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Giáp Tý kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1960

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Tí – Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1963

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Mão => Chống Đối Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1966

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Bính => Tương Sinh Tí – Ngọ => Lục Xung Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1969

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Tí – Dậu => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1972

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tí – Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1973

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1974

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Tí – Dần => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1975

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Ất => Bình Hòa Tí – Mão => Chống Đối Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1982

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1983

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Hợi => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Giáp => Bình Hòa Tí – Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1993

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Dậu => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1996

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Bính => Tương Sinh Tí – Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1999

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Tí – Mão => Chống Đối Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2004

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Tí – Thân => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Khảm => Họa Hại Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2005

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Ất => Bình Hòa Tí – Dậu => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2009

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Kỷ => Tương Hợp Tí – Sửu => Lục Hợp Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi z hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Giáp Tý 1984 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1962

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1966

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Ngọ – Tí => Lục Xung Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1967

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Mùi – Tí => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1968

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Giáp => Tương Phá Thân – Tí => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1974

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Tí => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1975

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Giáp => Bình Hòa Mão – Tí => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1976

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Thìn – Tí => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1977

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1982

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tuất – Tí => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1983

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Tí => Lục Hình Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Giáp => Bình Hòa Tí – Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1985

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Giáp => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 1993

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Tí => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2004

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Thân – Tí => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2007

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Hợi – Tí => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2012

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thìn – Tí => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2013

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1984 và 2016

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Giáp Tý hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Giáp Tý hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1984 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Giáp Tý 1984 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *