Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Kỷ Mão:

  • Sinh năm : 1999 – Kỷ Mão
  • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thổ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1999 từ năm 2017- 2022:

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Mậu của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Mậu của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Hợp với 2018 của con Tốt 1999 Lục Hợp với 2018 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Hỏa của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Đinh của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Đinh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 1999 Lục Xung với 2017 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2017 TỐT – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con trong năm này

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình Thổ Tương Khắc với Mộc của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 1999 Tam Hợp với 2019 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Canh của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Canh của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 1999 Lục Hình với 2020 của con Trung bình 2/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được Thổ Bình Hòa với Thổ của con Tạm được 4 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Tương Sinh với Tân của con Tốt Kỷ Tương Sinh với Tân của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 1999 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thổ Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1999 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1999 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 16 /20

→ Vợ chồng tuổi 1999 sinh con năm 2022 TỐT – Vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con trong năm này

 

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Kỷ Mão nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *