Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào nhất trong 12 con giáp

Bạn sinh năm 1989 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Kỷ Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng thuật phong thủy chọn tuổi hợp làm ăn với Kỷ Tỵ năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

 • Năm sinh: 1989
 • Mệnh ngũ hành: Đại lâm Mộc ( mệnh Mộc )
 • Thiên can: Kỷ
 • Địa chi: Tỵ
 • Cung mệnh: Khôn
 • Thiên mệnh năm sinh: Thổ
 • Xem ngay vận hạn trong năm 2018 của tuổi Kỷ Tỵ có gì biến động, đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay công danh có gì thay đổi hay tại:

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2018

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng năm 2018

2.  Phân tích tuổi Kỷ Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1989 dưới đây:

 • Nam tuổi Kỷ Tỵ kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1964

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Giáp => Tương Phá Tỵ – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1965

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Ất => Tương Phá Tỵ – Tỵ => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1966

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1967

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mùi => Tứ Đức Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Quý => Bình Hòa Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1978

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Tân => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1982

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Nhâm => Bình Hòa Tỵ – Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1983

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Quý => Bình Hòa Tỵ – Hợi => Lục Xung Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1987

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1991

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Kỷ – Tân => Tương Sinh Tỵ – Mùi => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1992

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Nhâm => Bình Hòa Tỵ – Thân => Lục Hợp Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1996

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2000

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Canh => Tương Sinh Tỵ – Thìn => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2001

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Tân => Tương Sinh Tỵ – Tỵ => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2005

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Ất => Tương Phá Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2009

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2010

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Canh => Tương Sinh Tỵ – Dần => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2011

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Tân => Tương Sinh Tỵ – Mão => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2017

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Đinh => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 • Nữ Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1961

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Thìn – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1978

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1979

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1982

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Tuất – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1987

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Mão – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1990

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Kỷ => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1991

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Kỷ => Tương Sinh Mùi – Tỵ => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1996

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 1997

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2000

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Canh – Kỷ => Tương Sinh Thìn – Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2005

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Kỷ => Tương Phá Dậu – Tỵ => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2008

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1989 và 2017

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 10

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Kỷ Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

XEM THÊM THÔNG TIN TUỔI:

 • Xem bố/mẹ tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

          – Nam tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào

          – Nữ Mậu Kỷ Tỵ với tuổi nào

 • Khám phá hình xăm hợp tuổi Kỷ Tỵ: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.
 • Xem hướng hợp tuổi nữ 1989: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Kỷ Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1989 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Kỷ Tỵ 1989 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *