Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Khám phá tuổi Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

 

Bạn sinh năm 1998 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Mậu Dần năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1998
  • Mệnh ngũ hành: Thành đầu Thổ ( mệnh Thổ )
  • Thiên can: Mậu
  • Địa chi: Dần
  • Cung mệnh: Khôn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Mậu Dần 1998 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1998 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Mậu Dần kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1960

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Canh => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1964

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Giáp => Tương Phá Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1965

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Ất => Bình Hòa Dần – Tỵ => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1966

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Bính => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1976

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1978

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1982

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Nhâm => Bình Hòa Dần – Tuất => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1987

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1990

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Canh => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1991

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Mậu – Tân => Tương Sinh Dần – Mùi => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1992

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Nhâm => Bình Hòa Dần – Thân => Lục Xung Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2000

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Canh => Tương Sinh Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2001

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Tân => Tương Sinh Dần – Tỵ => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2008

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Dần – Tí => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2009

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Dần – Sửu => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2010

Dương Thổ – Dương Mộc => Tương Khắc Mậu – Canh => Tương Sinh Dần – Dần => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2014

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Giáp => Tương Phá Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2017

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Dần – Dậu => Tứ Tuyệt Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 98 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Mậu Dần 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1960

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Mậu => Tương Sinh Tí – Dần => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1961

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Tân – Mậu => Tương Sinh Sửu – Dần => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1963

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Mậu => Tương Phá Mão – Dần => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1964

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Mậu => Tương Phá Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1970

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Tuất – Dần => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1978

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Ngọ – Dần => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1979

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Mùi – Dần => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1982

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Nhâm – Mậu => Bình Hòa Tuất – Dần => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1987

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Mão – Dần => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1990

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Canh – Mậu => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1991

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Tân – Mậu => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 1999

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Kỷ – Mậu => Bình Hòa Mão – Dần => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2000

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2006

Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Tuất – Dần => Tam Hợp Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2008

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Tí – Dần => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2009

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Sửu – Dần => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2014

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Mậu => Tương Phá Ngọ – Dần => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2015

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Mậu => Bình Hòa Mùi – Dần => Bình Hòa Chấn – Tốn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1998 và 2017

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Dậu – Dần => Tứ Tuyệt Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Mậu Dần hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1998 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Mậu Dần 1998 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *