Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Khám phá tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

Bạn sinh năm 1982 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Nhâm Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

 • Năm sinh: 1982
 • Mệnh ngũ hành: Đại hải Thủy ( mệnh Thủy )
 • Thiên can: Nhâm
 • Địa chi: Tuất
 • Cung mệnh: Ly
 • Thiên mệnh năm sinh: Hỏa
 • Xem ngay vận hạn trong năm 2018 của tuổi Nhâm Tuất có gì biến động, đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay công danh có gì thay đổi hay tại:

Tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mạng năm 2018

Tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2018

2.  Phân tích tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Nhâm Tuất 1982 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1982 dưới đây:

 • Nam tuổi Nhâm Tuất kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1962

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Dần => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1963

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Quý => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Mão => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1970

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1971

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Tân => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Ất => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Mão => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1980

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Thân => Tứ Đức Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1984

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Tí => Bình Hòa Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1985

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Sửu => Lục Hình Ly – Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1988

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Thìn => Lục Xung Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1989

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1998

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Nhâm – Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Dần => Tam Hợp Ly – Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2002

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Thân => Tứ Đức Hợp Ly – Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2011

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Tân => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Mão => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2014

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Ly – Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2015

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Mùi => Lục Phá Ly – Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi Tuất  hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 • Nữ Nhâm Tuất 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1962

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1963

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Tuất => Lục Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1965

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1968

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1971

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Tuất => Lục Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1980

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1983

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1984

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1985

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Tuất => Lục Hình Càn – Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1989

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1992

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1995

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 1998

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2001

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2002

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Tuất => Tứ Đức Hợp Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2010

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2011

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Tuất => Lục Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1982 và 2013

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Khôn – Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

XEM THÊM THÔNG TIN TUỔI :

 • Xem bố/mẹ tuổi Nhâm Tuất hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

          – Nam tuổi Nhâm Tuất hợp với tuổi nào

          – Nữ tuổi Nhâm Tuất với tuổi nào

 • Khám phá hình xăm hợp tuổi Nhâm Tuất: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.
 • Xem hướng hợp tuổi nữ 1982: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Nhâm Tuất hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1982 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tuất 1982 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *