Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tý 1972 trong năm 2018

 

Bạn sinh năm 1972 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tý năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Nhâm Tý hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1972
  • Mệnh ngũ hành: Mộc
  • Thiên can: Nhâm
  • Địa chi: Tý
  • Cung mệnh: Khảm
  • Thiên mệnh năm sinh: Thủy

 

2.  Phân tích tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Nhâm Tý 1972 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1972 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Nhâm Tý kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1961

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Nhâm – Tân => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1964

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Thìn => Tam Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1970

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Nhâm – Canh => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1974

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Dần => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1979

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Tí – Mùi => Lục Hại Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1980

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Nhâm – Canh => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1988

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Nhâm – Mậu => Bình Hòa Tí – Thìn => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1994

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Khảm – Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1995

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Tí – Hợi => Lục Hình Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1997

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Đinh => Tương Phá Tí – Sửu => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2004

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2009

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Tí – Sửu => Lục Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2012

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Tí – Thìn => Tam Hợp Khảm – Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2016

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Bính => Tương Xung Tí – Thân => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 72 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1980, 2004 (9/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 

  • Nữ Nhâm Tý 1972 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Thìn – Tí => Tam Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1965

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1974

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1975

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1980

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1984

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tí – Tí => Bình Hòa Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1985

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1994

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tuất – Tí => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1972 và 1995

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Tí => Lục Hình Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2004

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Nhâm => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2010

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Nhâm => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2011

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Nhâm => Tương Sinh Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2012

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thìn – Tí => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1972 và 2016

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Nhâm => Tương Xung Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1994, 2004, 2012 (9/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Nhâm Tý hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1972 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Nhâm Tý 1972 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *