Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Tuổi Quý Dậu 1993 hợp với tuổi nào trong làm ăn, đem đến giàu sang

Bạn sinh năm 1993 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng thuật phong thủy chọn tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Quý Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1993
  • Mệnh ngũ hành: Kiếm phong Kim ( mệnh Kim )
  • Thiên can: Quý
  • Địa chi: Dậu
  • Cung mệnh: Đoài
  • Thiên mệnh năm sinh: Kim

2.  Phân tích tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Quý Dậu 1993 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1993 dưới đây:

  • Nam tuổi Quý Dậu kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1960

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Canh => Tương Sinh Dậu – Tí => Lục Phá Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1964

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Thìn => Lục Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1965

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Ất => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1966

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Dậu – Ngọ => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1969

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Kỷ => Bình Hòa Dậu – Dậu => Tự Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1974

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Dần => Tứ Tuyệt Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1975

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Dậu – Mão => Lục Xung Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1983

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Dậu – Hợi => Bình Hòa Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Tí => Lục Phá Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1990

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Canh => Tương Sinh Dậu – Ngọ => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1991

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Dậu – Mùi => Bình Hòa Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1996

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Dậu – Tí => Lục Phá Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và1999

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Quý – Kỷ => Bình Hòa Dậu – Mão => Lục Xung Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2000

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Canh => Tương Sinh Dậu – Thìn => Lục Hợp Đoài – Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2001

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Tân => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2004

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Thân => Bình Hòa Đoài – Khảm => Họa Hại Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2005

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Dậu – Dậu => Tự Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2013

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Dậu – Tỵ => Tam Hợp Đoài – Khảm => Họa Hại Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và2014

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Ngọ => Lục Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 93 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Quý Dậu 1993 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1965

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Ất – Quý => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1966

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Ngọ – Dậu => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1967

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Quý => Tương Xung Mùi – Dậu => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1971

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1974

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Dậu => Tứ Tuyệt Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1975

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Dậu => Lục Xung Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1976

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Thìn – Dậu => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1977

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Quý => Tương Xung Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1983

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Dậu => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Dậu => Lục Phá Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1985

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 1991

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Mùi – Dậu => Bình Hòa Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2000

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Canh – Quý => Tương Sinh Thìn – Dậu => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2001

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2004

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Thân – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2012

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Quý => Bình Hòa Thìn – Dậu => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1993 và 2013

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Quý Dậu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1993 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Quý Dậu 1993 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *