Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Nam, nữ tuổi Quý Hợi 1983 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Bạn sinh năm 1983 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Quý Hợi năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

Xem thêm:

1. Xác định tuổi Quý Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1983
  • Mệnh ngũ hành: Đại hải Thủy ( mệnh Thủy )
  • Thiên can: Quý
  • Địa chi: Hợi
  • Cung mệnh: Cấn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Quý Hợi 1983 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1983 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Quý Hợi kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1963

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Mão => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1964

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Thìn => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1973

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Dần => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Ất => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1981

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1982

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Nhâm => Bình Hòa Hợi – Tuất => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1984

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Tí => Lục Hình Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1985

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1991

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Quý – Tân => Tương Sinh Hợi – Mùi => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1992

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Nhâm => Bình Hòa Hợi – Thân => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1993

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Dậu => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2000

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Canh => Tương Sinh Hợi – Thìn => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2001

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Hợi – Tỵ => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2003

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Mùi => Tam Hợp Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2005

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Ất => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2009

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Quý – Kỷ => Bình Hòa Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2010

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Canh => Tương Sinh Hợi – Dần => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2011

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Hợi – Mão => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2014

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Ngọ => Tứ Tuyệt Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi z hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Quý Hợi 1983 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1962

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Quý => Bình Hòa Dần – Hợi => Lục Phá Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1963

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Mão – Hợi => Tam Hợp Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1971

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Hợi => Tự Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Hợi => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1980

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Quý => Tương Sinh Thân – Hợi => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1981

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Dậu – Hợi => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1984

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Hợi => Lục Hình Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1985

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1989

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Quý => Bình Hòa Tỵ – Hợi => Lục Xung Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1992

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Quý => Bình Hòa Thân – Hợi => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 1993

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Dậu – Hợi => Bình Hòa Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2001

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Tỵ – Hợi => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2003

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Mùi – Hợi => Tam Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Thân – Hợi => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2010

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Quý => Tương Sinh Dần – Hợi => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1983 và 2011

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Mão – Hợi => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 9

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Quý Hợi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1983 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Quý Hợi 1983 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *