Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu 1981 trong năm 2018

Bạn sinh năm 1981 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Tân Dậu năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

 • Năm sinh: 1981
 • Mệnh ngũ hành: Thạch lựu Mộc ( mệnh Mộc )
 • Thiên can: Tân
 • Địa chi: Dậu
 • Cung mệnh: Khảm
 • Thiên mệnh năm sinh: Thủy
 • Xem ngay vận hạn trong năm 2018 của tuổi Tân Dậu có gì biến động, đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay công danh có gì thay đổi hay tại:

Tử vi tuổi Tân Dậu nam mạng năm 2018

Tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng năm 2018

2.  Phân tích tuổi Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Tân Dậu 1981 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1981 dưới đây:

 • Nam tuổi Tân Dậu kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1961

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Tân – Tân => Bình Hòa Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1964

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Dậu – Thìn => Lục Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1979

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Mùi => Bình Hòa Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1980

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Canh => Bình Hòa Dậu – Thân => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1983

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Dậu – Hợi => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1988

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Mậu => Tương Sinh Dậu – Thìn => Lục Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1989

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1997

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Đinh => Bình Hòa Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Chấn => Thiên Y Thủy – Mộc => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2004

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Dậu – Thân => Bình Hòa Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2009

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Kỷ => Tương Sinh Dậu – Sửu => Tam Hợp Khảm – Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2012

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Nhâm => Tương Sinh Dậu – Thìn => Lục Hợp Khảm – Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2013

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Quý => Tương Sinh Dậu – Tỵ => Tam Hợp Khảm – Khảm => Phục Vị Thủy – Thủy => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2016

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Bính => Tương Phá Dậu – Thân => Bình Hòa Khảm – Tốn => Sinh Khí Thủy – Mộc => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi Thìn hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 • Nữ Tân Dậu 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1964

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Thìn – Dậu => Lục Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1965

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Tân => Tương Xung Tỵ – Dậu => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1967

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Đinh – Tân => Bình Hòa Mùi – Dậu => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1973

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Tân => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1983

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Hợi – Dậu => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1989

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Tân => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 1994

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Tuất – Dậu => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2002

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Nhâm – Tân => Tương Sinh Ngọ – Dậu => Lục Hình Đoài – Cấn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2003

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Tân => Tương Sinh Mùi – Dậu => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2004

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Thân – Dậu => Bình Hòa Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2009

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Kỷ – Tân => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Ly – Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2012

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Nhâm – Tân => Tương Sinh Thìn – Dậu => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1981 và 2013

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Tân => Tương Sinh Tỵ – Dậu => Tam Hợp Khôn – Cấn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

XEM THÊM THÔNG TIN TUỔI:

 • Xem bố/mẹ tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

          – Nam tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào

          – Nữ Mậu Tân Dậu với tuổi nào

 • Khám phá hình xăm hợp tuổi Tân Dậu: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.
 • Xem hướng hợp tuổi nữ 1981: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Tân Dậu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1981 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Tân Dậu 1981 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *