Vận hạn tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Sửu (1949) nữ mạng

Tuổi Kỷ Sửu bước sang năm 2018 có sự tương hòa về thiên can năm sinh và thiên can năm hạn. Thiên can năm hạn là Mậu thuộc hành Thổ, thiên can năm sinh là Kỷ thuộc hành Thổ nên vì thế bước đầu ta thấy được sự may mắn ở trong yếu tố này.… Continue reading Vận hạn tử vi năm 2018 tuổi Kỷ Sửu (1949) nữ mạng