Vận hạn tử vi tuổi Tân Mão (1951) nữ mạng năm 2018 lành hay dữ?

Xem xét về bối cảnh chung trong năm những người tuổi Tân Mão có hai yếu tố hết sức thuận lợi Thứ nhất: Can Tân năm sinh thuộc hành Kim được can Mậu thuộc hành Thổ năm hạn tương sinh. Chi Tuất năm hạn nhị hợp chi Mão năm tuổi. Ngũ hành nạp âm bản… Continue reading Vận hạn tử vi tuổi Tân Mão (1951) nữ mạng năm 2018 lành hay dữ?