Chuyên mục
Xem tuổi kết hôn

Nam sinh năm 1988 ( Mậu Thìn) lấy vợ tuổi nào đẹp

Sau đây là các thông tin liên quan đến xem tuổi kết hôn nam 1988, đàn ông sinh năm 1988 (Mậu Thìn) lấy vợ tuổi nào hợp, tra tuổi hợp kết hôn nam Mậu Thìn. Để xem tuổi hợp kết hôn với nữ tuổi Mậu Thòn mời bạn chuyển hướng về xem tuổi hợp kết hôn với nữ 1988.

 

Bảng tra tuổi hợp nam 1988 – sinh năm Mậu Thìn lấy vợ tuổi nào thì hợp:

Tiêu chí Phân tích hợp khắc

Đàn ông tuổi Mậu Thìn 1988 nên lấy vợ năm nào hợp:

– Nam tuổi Mậu Thìn 1988 không nên kết hôn vào các năm 18, 24, 30, 36, 42 và 54 tuổi.

– Nữ tuổi Mậu Thìn 1988 không nên kết hôn vào các năm 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.

Nếu kết hôn vào những năm này thì hôn nhân sẽ không thuận lợi, hay gặp chắc trở, nảy sinh những việc buồn và xung khắc với nhau hoặc chịu cảnh thường xuyên xa vắng.

– Nam tuổi Mậu Thìn 1988 sinh vào các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 11 và 12 âm lịch thì thường – người có số lưu Thê – số nhiều vợ.

– Nữ tuổi Mậu Thìn 1988 sinh vào các tháng 4, 5, 7, 8 âm lịch thì thường – người có số lưu Phu – số nhiều chồng.

Xem tử vi năm 2018 tuổi Mậu Thìn nam mạng để biết những biến động và vận hạn tuổi 1988 trong năm 2018.

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 không nên lấy vợ vào những tuổi sau đây:

– Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Tân Mùi 1991 (Nam hơn Nữ 3 tuổi): Kết hôn với nhau phạm tuyệt mạng.

– Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Quý Mùi 2003 (Nam hơn Nữ 15 tuổi): Kết hôn với nhau phạm tuyệt mạng.

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Mậu Thìn 1988

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới đường công danh tài vận của chồng/vợ). Đây là số làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi trong làm ăn, Hai vợ chồng được nhiều người quý mến, có mối quan hệ rộng trong xã hội. Tuy nhiên, tính cách của hai vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, nên cuộc sống hôn nhân gia đình nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn thì mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1988 tại Tổng quan tuổi 1988

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới địa vị, quyền chức của chồng/vợ). Đây là số Vợ chồng có địa vị trong xã hội, làm các công việc dễ dàng, và gặp nhiều thuận lợi. Thêm vào đó Tính tình của hai vợ chồng tương đối hòa hợp, nên cuộc sống hôn nhân gia đình tương đối yên vui.

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1989 tại Tổng quan tuổi 1989

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Canh Ngọ 1990

Hai tuổi này nếu kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới đường công danh tài vận của chồng/vợ). Đây là số làm ăn gặp nhiều thuận lợi, dễ dàng,vợ chồng có mối quan hệ xã hội rộng, được nhiều người quý mến. Mặc dù vậy, tính cách của hai vợ chồng không hòa hợp, vì vậy nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1990 tại Tổng quan tuổi 1990

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, vì nếu kết hôn với nhau sẽ gặp số Nhì Bần Tiện (nam nữ lấy nhau có số bần hàn, nghèo khó). Hai Vợ chồng làm ăn không được thuận lợi lắm, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian. Nếu cả hai cùng nỗ lực, chăm chỉ làm ăn thì mới được no ấm. Tính cách của hai vợ chồng cũng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1992 tại Tổng quan tuổi 1992

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Quý Dậu 1993

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới đường công danh tài vận của chồng/vợ). Đây là số có quý nhân phù trợ, nên việc làm ăn cũng dễ dàng, gặp nhiều may mắn về tài chính. Tuy nhiên, tính cách hai vợ chồng hay xung khắc về lời ăn tiếng nói, nên trong cuộc sống gia đình nên nhường nhịn nhau mới có thể chung sống thuận hòa.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1993 tại Tổng quan tuổi 1993

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Ất Hợi 1995

Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới địa vị, quyền chức của chồng/vợ). Đây là số danh giá, địa vị, làm các công việc đều thuận lợi, dễ dàng, ra bên ngoài thì cũng được nhiều người tôn trọng. Thêm vào đó tính cách của hai vợ chồng cũng tương đối hòa hợp, nên cuộc sống hôn nhân gia đình ấm no và hạnh phúc.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1995 tại Tổng quan tuổi 1995

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Bính Tý 1996

Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới đường công danh tài vận của chồng/vợ). Đây là số được nhiều người quý mến, làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, tính khí của hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống gia đình thì nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống gia đình mới yên vui.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1996 tại Tổng quan tuổi 1996

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Đinh Sửu 1997

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới đường công danh tài vận của chồng/vợ). Hai vợ chồng có mối quan hệ xã hội rộng, nên việc làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi, được nhiều người quý mến. Tuy vậy, tính khí hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1997 tại Tổng quan tuổi 1997

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Đinh Mão 1987

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý (nam nữ lấy nhau có số tốt, sinh giàu sang, của nải dư giả). Đây là số được hưởng giàu sang, nếu không thì cũng khá giả. Thêm vào đó tính cách của hai vợ chông cũng tương đối hòa hợp, nên chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc và giàu sang.

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1987 tại Tổng quan tuổi 1987

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Bính Dần 1986

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, nếu kết hôn với nhau sẽ gặp số Nhì Bần Tiện (nam nữ lấy nhau có số bần hàn, nghèo khó). Đây là số hai vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian. Mặc dù vậy Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn cũng được no ấm. Tính cách của hai vợ chồng cũng không được hòa hợp, nên trong cuộc sống gia đình thì nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống dài lâu được.

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1986 tại Tổng quan tuổi 1986

Nam tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với Nữ tuổi Ất Sửu 1985

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển (nam nữ lấy nhau có số ảnh hưởng tới địa vị, quyền chức của chồng/vợ). Đây là số có danh giá, địa vị trong xã hội, làm mọi công việc đều cảm thấy dễ dàng, thuận lợi. nhưng tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên trong cuộc sống gia đình nên nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói mới được hưởng hạnh phúc.

 

 

⇒ Xem chi tiết về tuổi 1985 tại Tổng quan tuổi 1985

 

Nội dung được quan tâm về tuổi Mậu Thìn 1988:

 

 

  • Khám phá hình xăm hợp tuổi Mậu Thìn: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.

 

  • Xem hướng hợp tuổi nữ 1988: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Trên đây là các thông tin liên quan đến xem tuổi kết hôn nam 1988, tra nam mạng tuổi Mậu Thìn kết hôn năm nào hợp, nam Mậu Thìn lấy vợ tuổi nào tốt,… Bài viết thuộc chuyên mục xem tuổi kết hôn được cung cấp bởi http://xemtuoihop.vn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *