Chuyên mục
xem tuổi sinh con

Từ năm 2017 đến 2022, tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào hợp?

Hôm nay trong chuyên mục xem tuổi sinh con, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trong các năm tới, cụ thể là năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,…vợ chồng tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào thì hợp, tra bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt nhất? Giúp gia đình có những thông tin hữu ích trong việc đưa ra quyết định chọn năm thích hợp sinh con hợp tuổi bố mẹ, bé sinh ra khỏe mạnh, thông minh và có khởi đầu tốt đẹp.

Thông tin:

Bố mẹ tuổi Đinh Sửu:

  • Sinh năm : 1997 – Đinh Sửu
  • Mệnh của tuổi:  – Mạng Thủy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét trong khoảng thời gian từ  năm 2017 đến năm 2022.

Sinh con năm 2017 – tức năm Đinh Dậu – Mệnh của năm: Sơn hạ Hỏa, ( Hỏa)

Sinh con năm 2018 – tức năm Mậu Tuất – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2019 – tức năm Kỷ Hợi – Mệnh của năm: Bình địa Mộc, ( Mộc)

Sinh con năm 2020 – tức năm Canh Tí – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2021 – tức năm Tân Sửu – Mệnh của năm: Bích thượng Thổ, ( Thổ)

Sinh con năm 2022 – tức năm Nhâm Dần – Mệnh của năm: Bạch Kim, ( Kim)

XEM THÊM: thông tin về tuổi Nhâm Dần

Sau đây là phân tích chi tiết về tra năm sinh con theo tuổi 1997 từ năm 2017- 2022:

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2018 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Bính của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Bính của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2016 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2016 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2018 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2017 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Hỏa của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Đinh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 1997 Tam Hợp với 2017 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2017 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2019 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Mộc của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt Đinh Tương Sinh với Kỷ của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Tứ Đức Hợp với 2019 của con Không tốt 1997 Tứ Đức Hợp với 2019 của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 14 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2019 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2020 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Canh của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Canh của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Lục Hợp với 2020 của con Tốt 1997 Lục Hợp với 2020 của con Tốt 6/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2020 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2021 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình Thủy Tương Khắc với Thổ của con Trung bình 2 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Bình Hòa với Tân của con Tạm được Đinh Bình Hòa với Tân của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2021 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 10 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2021 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

  1. Bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm 2022 có tốt không?

Yếu tố Tuổi bố Tuổi mẹ Điểm
Nhận xét Kết luận Nhận xét Kết luận
1. Ngũ hành sinh khắc Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt Thủy Tương Sinh với Kim của con Rất tốt 8 /20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp Đinh Tương Phá với Nhâm của con Không tốt Đinh Tương Phá với Nhâm của con Không tốt 0/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp 1997 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 1997 Bình Hòa với 2022 của con Tạm được 4/20 (tối đa 6/20)
Tổng điểm 12 /20

→ Vợ chồng tuổi 1997 sinh con năm 2022 BÌNH HÒA – Vợ chồng tuổi Đinh Sửu có thể sinh con trong năm này.

 

Trên đây là các thông tin về vợ chồng tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào thì hợp, bố mẹ tuổi Đinh Sửu sinh con năm nào tốt? giúp gia đình đưa ra được quyết định chính xác về nghi vấn bố mẹ tuổi Đinh Sửu nên sinh con năm nào đẹp. Bài viết được cung cấp bởi website xem tuổi hợp nhau.

CHUYÊN MỤC:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *