Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Nam, nữ tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Bạn sinh năm 1992 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

=> Chọn ngày tốt khai trương hợp tuổi đem lại may mắn và tài lộc ngay từ ngày đầu tiên mở hàng, giúp thu hút nhiều khách hàng, kích tài lộc tại xem ngày tốt khai trương tuổi Nhâm Thân

1. Xác định tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1992
  • Mệnh ngũ hành: Kiếm phong Kim ( mệnh Kim )
  • Thiên can: Nhâm
  • Địa chi: Thân
  • Cung mệnh: Cấn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Nhâm Thân 1992 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1992 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Nhâm Thân kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1960

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1964

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Thìn => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1969

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Kỷ => Bình Hòa Thân – Dậu => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1974

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Dần => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1975

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Thân – Mão => Tứ Tuyệt Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1982

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thân – Tuất => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1983

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Quý => Bình Hòa Thân – Hợi => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1990

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Canh => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1991

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Nhâm – Tân => Tương Sinh Thân – Mùi => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thân – Thân => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1996

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Bính => Tương Xung Thân – Tí => Tam Hợp Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2000

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Canh => Tương Sinh Thân – Thìn => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2001

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Tân => Tương Sinh Thân – Tỵ => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2005

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Thân – Dậu => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2012

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thân – Thìn => Tam Hợp Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2014

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 92 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 

  • Nữ Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1965

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Tỵ – Thân => Lục Hợp Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1968

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Nhâm => Bình Hòa Thân – Thân => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1971

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Nhâm => Tương Sinh Hợi – Thân => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1974

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Thân => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1975

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Mão – Thân => Tứ Tuyệt Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1976

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Nhâm => Tương Xung Thìn – Thân => Tam Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1977

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Nhâm => Tương Phá Tỵ – Thân => Lục Hợp Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1980

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Canh – Nhâm => Tương Sinh Thân – Thân => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1983

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Nhâm => Bình Hòa Hợi – Thân => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1985

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Nhâm => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1989

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Kỷ – Nhâm => Bình Hòa Tỵ – Thân => Lục Hợp Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1990

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Nhâm => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thân – Thân => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1994

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tuất – Thân => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 1998

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Mậu – Nhâm => Bình Hòa Dần – Thân => Lục Xung Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2001

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Tân – Nhâm => Tương Sinh Tỵ – Thân => Lục Hợp Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2004

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Thân – Thân => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2012

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Nhâm => Bình Hòa Thìn – Thân => Tam Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1992 và 2013

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Nhâm => Bình Hòa Tỵ – Thân => Lục Hợp Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Nhâm Thân hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1992 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Nhâm Thân 1992 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *