Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tý 1996 đem đến thành công

Bạn sinh năm 1996 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Tý năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1996
  • Mệnh ngũ hành:
  • Thiên can: Bính
  • Địa chi:
  • Cung mệnh: Tốn
  • Thiên mệnh năm sinh: Mộc

2.  Phân tích tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Bính Tý 1996 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1996 dưới đây:

  • Nam tuổi Bính Tý kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1968

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Bính – Mậu => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1970

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Tí – Tuất => Bình Hòa Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1976

Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Bính – Bính => Bình Hòa Tí – Thìn => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1980

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Canh => Bình Hòa Tí – Thân => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1985

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1988

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Mậu => Tương Sinh Tí – Thìn => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1989

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Kỷ => Tương Sinh Tí – Tỵ => Tứ Tuyệt Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1994

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1997

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Đinh => Bình Hòa Tí – Sửu => Lục Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2003

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Tí – Mùi => Lục Hại Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Tí – Thân => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2012

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Nhâm => Tương Xung Tí – Thìn => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2015

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Tí – Mùi => Lục Hại Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 96 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Bính Tý 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1968

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Bính => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1973

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Ly – Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1975

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Ất – Bính => Tương Sinh Mão – Tí => Lục Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1976

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Bính => Bình Hòa Thìn – Tí => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1980

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1984

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Bính => Tương Sinh Tí – Tí => Bình Hòa Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1985

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1989

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Kỷ – Bính => Tương Sinh Tỵ – Tí => Tứ Tuyệt Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1992

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Bính => Tương Xung Thân – Tí => Tam Hợp Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1993

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Dậu – Tí => Lục Phá Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 1994

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Giáp – Bính => Tương Sinh Tuất – Tí => Bình Hòa Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2000

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Thìn – Tí => Tam Hợp Ly – Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2003

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Mùi – Tí => Lục Hại Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2004

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Thân – Tí => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2010

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Bính => Bình Hòa Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1996 và 2012

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Bính => Tương Xung Thìn – Tí => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1996 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Bính Tý 1996 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *