Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào trong năm 2018

Bạn sinh năm 1994 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Giáp Tuất năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Giáp Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1994
  • Mệnh ngũ hành: Sơn đầu Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Giáp
  • Địa chi: Tuất
  • Cung mệnh: Càn
  • Thiên mệnh năm sinh: Kim

2.  Phân tích tuổi Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Giáp Tuất 1994 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1994 dưới đây:

  • Nam tuổi Giáp Tuất kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1960

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Tuất – Tí => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1963

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Giáp – Quý => Tương Sinh Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1966

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Giáp – Bính => Tương Sinh Tuất – Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1969

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Tuất – Dậu => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1972

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tuất – Tí => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1973

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Tuất – Sửu => Lục Hình Cung : Càn – Cung : Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1975

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Giáp – Ất => Bình Hòa Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1977

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Tỵ => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1978

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Mậu => Tương Phá Tuất – Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1981

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Tuất – Dậu => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Tuất – Dần => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1990

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Tuất – Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1992

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tuất – Thân => Tứ Đức Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1996

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Giáp – Bính => Tương Sinh Tuất – Tí => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1999

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Giáp – Kỷ => Tương Hợp Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2002

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Tuất – Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2010

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Tuất – Dần => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2011

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Tuất – Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2014

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Giáp – Giáp => Bình Hòa Tuất – Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2017

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Đinh => Tương Sinh Tuất – Dậu => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 94 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

  • Nữ Giáp Tuất 1994 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1960

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Giáp => Tương Xung Tí – Tuất => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1961

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Sửu – Tuất => Lục Hình Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1972

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Ly => Diên Niên Thủy – Hỏa => Tương Khắc 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1973

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Sửu – Tuất => Lục Hình Cung : Ly – Cung : Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1977

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1978

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Giáp => Tương Phá Ngọ – Tuất => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Tuất => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1987

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Đinh – Giáp => Tương Sinh Mão – Tuất => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 1996

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Tí – Tuất => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2006

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Giáp => Tương Sinh Tuất – Tuất => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2007

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Giáp => Tương Sinh Hợi – Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2014

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Giáp => Bình Hòa Ngọ – Tuất => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Tuổi hợp làm ăn 1994 và 2016

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Thân – Tuất => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1999, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Giáp Tuất hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1994 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Giáp Tuất 1994 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *