Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Khám phá tuổi Quý Sửu 1973 hợp làm ăn với tuổi nào nhất năm 2018

 

Bạn sinh năm 1973 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Quý Sửu năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Quý Sửu hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1973
  • Mệnh ngũ hành: Tang thạch Mộc ( mệnh Mộc )
  • Thiên can: Quý
  • Địa chi: Sửu
  • Cung mệnh: Ly
  • Thiên mệnh năm sinh: Hỏa

 

2.  Phân tích tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Quý Sửu 1973 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1973 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Quý Sửu kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1961

Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Quý – Tân => Tương Sinh Sửu – Sửu => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1971

Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Quý – Tân => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1975

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1979

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Mùi => Lục Xung Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1980

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Canh => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Tân => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1989

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Quý – Kỷ => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1994

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Sửu – Tuất => Lục Hình Cung : Ly – Cung : Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1995

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1996

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1997

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Đinh => Tương Xung Sửu – Sửu => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Hỏa – Mộc => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2004

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2005

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2013

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Sửu – Tỵ => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Hỏa – Thủy => Tương Khắc 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2016

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Bính => Bình Hòa Sửu – Thân => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Hỏa – Mộc => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 73 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là các tuổi trên, sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

 

  • Nữ Quý Sửu 1973 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1965

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1971

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Quý => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1974

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Sửu => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1975

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1980

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Quý => Tương Sinh Thân – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1981

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Dậu – Sửu => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Càn => Lục Sát Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1983

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Cấn – Cung : Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1984

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Giáp – Quý => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1986

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Dần – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1989

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Kỷ – Quý => Bình Hòa Tỵ – Sửu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1994

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Tuất – Sửu => Lục Hình Cung : Càn – Cung : Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 1995

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2001

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Tân – Quý => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2004

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Thân – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2010

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Canh – Quý => Tương Sinh Dần – Sửu => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2011

Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Tân – Quý => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2013

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Quý – Quý => Bình Hòa Tỵ – Sửu => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1973 và 2016

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Bính – Quý => Bình Hòa Thân – Sửu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là các tuổi trên, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Quý Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1973 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Quý Sửu 1973 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *