Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Sinh năm 1985 Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào trong năm 2018

Bạn sinh năm 1985 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Ất Sửu năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

1. Xác định tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

 • Năm sinh: 1985
 • Mệnh ngũ hành: Hải Trung Kim ( mệnh Kim )
 • Thiên can: Ất
 • Địa chi: Sửu
 • Cung mệnh: Càn
 • Thiên mệnh năm sinh: Kim
 • Xem ngay vận hạn trong năm 2018 của tuổi Ất Sửu có gì biến động, đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay công danh có gì thay đổi hay tại:

Tử vi tuổi Ất Sửu nam mạng năm 2018

Tử vi tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2018

2.  Phân tích tuổi Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Ất Sửu 1985 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1985 dưới đây:

 • Nam tuổi Ất Sửu kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1960

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1963

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1966

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Sửu – Ngọ => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1969

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Kỷ => Tương Phá Sửu – Dậu => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1972

Dương Kim – Dương Mộc => Tương Khắc Ất – Nhâm => Tương Sinh Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1974

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Giáp => Bình Hòa Sửu – Dần => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1975

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Ất => Bình Hòa Sửu – Mão => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1977

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1982

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Nhâm => Tương Sinh Sửu – Tuất => Lục Hình Càn – Càn => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1983

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Hợi => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1984

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Giáp => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1987

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Mão => Bình Hòa Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1990

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Canh => Tương Hợp Sửu – Ngọ => Lục Hại Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1992

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Nhâm => Tương Sinh Sửu – Thân => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1993

Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1996

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Bính => Tương Sinh Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1999

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Ất – Kỷ => Tương Phá Sửu – Mão => Bình Hòa Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2005

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Ất => Bình Hòa Sửu – Dậu => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2008

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Mậu => Bình Hòa Sửu – Tí => Lục Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2013

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Quý => Tương Sinh Sửu – Tỵ => Tam Hợp Càn – Khảm => Lục Sát Kim – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2017

Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Ất – Đinh => Tương Sinh Sửu – Dậu => Tam Hợp Càn – Cấn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 8

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi Sửu hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1968 (10/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất.

 • Nữ Ất Sửu 1985 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1960

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Canh – Ất => Tương Phá Tí – Sửu => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

 

 

 

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1961

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Tân – Ất => Tương Xung Sửu – Sửu => Bình Hòa Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1969

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Kỷ – Ất => Tương Phá Dậu – Sửu => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1977

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1982

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Nhâm – Ất => Tương Sinh Tuất – Sửu => Lục Hình Ly – Ly => Phục Vị Hỏa – Hỏa => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1983

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1987

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Đinh – Ất => Tương Sinh Mão – Sửu => Bình Hòa Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1996

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Tí – Sửu => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 10

Xem tuổi làm ăn 1985 và 1997

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Sửu – Sửu => Bình Hòa Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2005

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Ất – Ất => Bình Hòa Dậu – Sửu => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2006

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Bính – Ất => Tương Sinh Tuất – Sửu => Lục Hình Chấn – Ly => Sinh Khí Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2007

Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Đinh – Ất => Tương Sinh Hợi – Sửu => Tứ Đức Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1985 và 2013

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Quý – Ất => Tương Sinh Tỵ – Sửu => Tam Hợp Khôn – Ly => Ngũ Quỷ Thổ – Hỏa => Tương Sinh 8

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1996, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

XEM THÊM THÔNG TIN TUỔI :

 • Xem bố/mẹ tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào nhất, xem tuổi vợ chồng bạn có hợp nhau không ngay tại:

          – Nam tuổi Ất Sửu hợp với tuổi nào

          – Nữ tuổi Ất Sửu với tuổi nào

 • Khám phá hình xăm hợp tuổi Ất Sửu: Hình xăm có khả năng kích vận mệnh, tương trợ bản mệnh nhưng bên cạnh đó nên xăm hình không hợp tuổi cũng dẫn đến phá tướng, cần xem ngay nếu bạn có ý định xăm hình.
 • Xem hướng hợp tuổi nữ 1985: Khi sắp kết hôn, cưới hỏi cần xem ngày hướng giường hợp tuổi để mang lại hạnh phúc, tránh tai ương cho đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Ất Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1985 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Ất Sửu 1985 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *