Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Nam, nữ tuổi Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất

 

Bạn sinh năm 1974 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Giáp Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1974
  • Mệnh ngũ hành: Đại khê Thủy ( mệnh Thủy )
  • Thiên can: Giáp
  • Địa chi: Dần
  • Cung mệnh: Cấn
  • Thiên mệnh năm sinh: Thổ

 

2.  Phân tích tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Giáp Dần 1974 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1974 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Giáp Dần kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1963

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Mão => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1964

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1966

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1972

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1973

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Sửu => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Dần => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1982

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Tuất => Tam Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1983

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Hợi => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1984

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1992

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Thân => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1993

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Dậu => Tứ Tuyệt Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1996

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Bính => Tương Sinh Dần – Tí => Bình Hòa Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2000

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2001

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Dần – Tỵ => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2002

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2003

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Quý => Tương Sinh Dần – Mùi => Bình Hòa Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2009

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Giáp – Kỷ => Tương Hợp Dần – Sửu => Bình Hòa Cấn – Càn => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2010

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Canh => Tương Xung Dần – Dần => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2011

Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Giáp – Tân => Bình Hòa Dần – Mão => Bình Hòa Cấn – Cấn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2012

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Nhâm => Tương Sinh Dần – Thìn => Tứ Đức Hợp Cấn – Ly => Họa Hại Thổ – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2014

Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Ngọ => Tam Hợp Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 74 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1973, 2002 (9/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

  • Nữ Giáp Dần 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1962

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Dần – Dần => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1963

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Mão – Dần => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1966

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Bính – Giáp => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1967

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Đinh – Giáp => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1971

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Hợi – Dần => Lục Phá Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1972

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Tí – Dần => Bình Hòa Khảm – Đoài => Họa Hại Thủy – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1974

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Giáp – Giáp => Bình Hòa Dần – Dần => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1976

Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1983

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Hợi – Dần => Lục Phá Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1984

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Giáp – Giáp => Bình Hòa Tí – Dần => Bình Hòa Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1985

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Ất – Giáp => Bình Hòa Sửu – Dần => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1986

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Bính – Giáp => Tương Sinh Dần – Dần => Bình Hòa Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1992

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thân – Dần => Lục Xung Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 1993

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Dậu – Dần => Tứ Tuyệt Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2001

Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Tỵ – Dần => Lục Hình Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2002

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Nhâm – Giáp => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2003

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Quý – Giáp => Tương Sinh Mùi – Dần => Bình Hòa Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2010

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Canh – Giáp => Tương Xung Dần – Dần => Bình Hòa Cấn – Đoài => Diên Niên Thổ – Kim => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2011

Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Tân – Giáp => Bình Hòa Mão – Dần => Bình Hòa Đoài – Đoài => Phục Vị Kim – Kim => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2012

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Nhâm – Giáp => Tương Sinh Thìn – Dần => Tứ Đức Hợp Càn – Đoài => Sinh Khí Kim – Kim => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1974 và 2013

Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Quý – Giáp => Tương Sinh Tỵ – Dần => Lục Hình Khôn – Đoài => Thiên Y Thổ – Kim => Tương Sinh 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 1962, 2002 (9/10), sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Giáp Dần hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1974 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần 1974 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *