Chuyên mục
xem tuổi làm ăn

Lựa chọn tuổi hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 đem đến thành công

 

Bạn sinh năm 1978 đang chuẩn bị kinh doanh, làm ăn và đang muốn tìm người hợp tác hợp tuổi? Vậy dựa vào những yếu tố nào và tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất sẽ được trả lời qua bài viết dưới đây. Cùng xemtuoihop.vn chọn tuổi hợp làm ăn với Mậu Ngọ năm 2018 để việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ và thu được nhiều tài lộc, phú quý, mang đến giàu sang.

 

 

 

1. Xác định tuổi Mậu Ngọ hợp với tuổi nào trong làm ăn qua những yếu tố gì?

  • Năm sinh: 1978
  • Mệnh ngũ hành: Thiên thượng Hỏa ( mệnh Hỏa )
  • Thiên can: Mậu
  • Địa chi: Ngọ
  • Cung mệnh: Tốn
  • Thiên mệnh năm sinh: Mộc

 

2.  Phân tích tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Tuổi Mậu Ngọ 1978 làm ăn hợp với tuổi nào năm 2018 sẽ được phân tích chi tiết theo 5 yếu tố đã nêu ở trên, từ đó đưa ra tuổi hợp làm ăn với nữ và nam cả tuổi hợp làm ăn với cả tuổi nam và tuổi nữ 1978 dưới đây:

 

 

  • Nam tuổi Mậu Ngọ kết hợp làm ăn với tuổi nào mang lại phú quý, tài lộc?

 

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1961

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Tân => Tương Sinh Ngọ – Sửu => Lục Hại Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1967

Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Mậu – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Mùi => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1968

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Ngọ – Thân => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1970

Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Mậu – Canh => Tương Sinh Ngọ – Tuất => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1976

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Bính => Tương Sinh Ngọ – Thìn => Lục Phá Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1977

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1979

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Kỷ => Bình Hòa Ngọ – Mùi => Lục Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1980

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Canh => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Ngọ – Dần => Tam Hợp Tốn – Khảm => Sinh Khí Mộc – Thủy => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1989

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Kỷ => Bình Hòa Ngọ – Tỵ => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Giáp => Tương Phá Ngọ – Tuất => Tam Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1998

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Ngọ – Dần => Tam Hợp Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2003

Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Mậu – Quý => Tương Phá Ngọ – Mùi => Lục Hợp Tốn – Ly => Thiên Y Mộc – Hỏa => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2006

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Bính => Tương Sinh Ngọ – Tuất => Tam Hợp Tốn – Chấn => Diên Niên Mộc – Mộc => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2007

Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Mậu – Đinh => Tương Sinh Ngọ – Hợi => Tứ Tuyệt Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2016

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Mậu – Bính => Tương Sinh Ngọ – Thân => Bình Hòa Tốn – Tốn => Phục Vị Mộc – Mộc => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: trả lời cho câu hỏi nam tuổi 78 hợp làm ăn với tuổi nào nhất chính là tuổi 1977, 1986, 2006 (9/10), sự kết hợp này sẽ đem lại tài lộc, phú quý, và làm ăn thuận lợi nhất..

 

  • Nữ Mậu Ngọ 1978 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1967

Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Đinh – Mậu => Tương Sinh Mùi – Ngọ => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1968

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1976

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Bính – Mậu => Tương Sinh Thìn – Ngọ => Lục Phá Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1977

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1980

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1986

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1989

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Kỷ – Mậu => Bình Hòa Tỵ – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1991

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Mậu => Tương Sinh Mùi – Ngọ => Lục Hợp Ly – Khôn => Lục Sát Hỏa – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1994

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Giáp – Mậu => Tương Phá Tuất – Ngọ => Tam Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 1998

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Mậu – Mậu => Bình Hòa Dần – Ngọ => Tam Hợp Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2002

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Nhâm – Mậu => Bình Hòa Ngọ – Ngọ => Tự Hình Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2003

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Quý – Mậu => Tương Phá Mùi – Ngọ => Lục Hợp Càn – Khôn => Diên Niên Kim – Thổ => Tương Sinh 8

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2007

Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Đinh – Mậu => Tương Sinh Hợi – Ngọ => Tứ Tuyệt Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2010

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Canh – Mậu => Tương Sinh Dần – Ngọ => Tam Hợp Cấn – Khôn => Sinh Khí Thổ – Thổ => Bình Hòa 9

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2011

Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Tân – Mậu => Tương Sinh Mão – Ngọ => Bình Hòa Đoài – Khôn => Thiên Y Kim – Thổ => Tương Sinh 9

Xem tuổi làm ăn 1978 và 2016

Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Bính – Mậu => Tương Sinh Thân – Ngọ => Bình Hòa Khôn – Khôn => Phục Vị Thổ – Thổ => Bình Hòa 7

 

⇒ Kết luận: Trả lời cho câu hỏi nữ Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào, thì chính là tuổi 2010, 2011, sự kết hợp này giúp việc làm ăn của quý bạn luôn thuận lợi, nhanh thu hồi vốn và được khách hàng tin tưởng.

 

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi tuổi Mậu Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1978 hợp làm ăn với tuổi nào nhất về cả nam mạng và nữ mạng. Mong rằng qua đó quý bạn sẽ chọn được tuổi hợp làm ăn với Mậu Ngọ 1978 năm 2018, đem lại sự hòa hợp trong kinh doanh, mang đến may mắn và tài lộc, phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *